Sorggrupper Region Hovedstaden

 

Albertslund
Allerød
Ballerup
Bornholm
Brøndby
Dragør
Egedal
Fredensborg
Frederiksberg
Frederikssund
Furesø
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Gribskov
Halsnæs
Helsingør
Herlev
Hillerød
Hvidovre
Høje-Taastrup
Hørsholm
Ishøj
København
Lyngby-Taarbæk
Rudersdal
Rødovre
Tårnby
Vallensbæk

Hvis din kommune ikke har et link, så er det fordi Kræftens Bekæmpelse ikke er orienteret om eventuelle sorggrupper i kommunen. Kun de sorggrupper som vises med Kræftens Bekæmpelses logo er udbudt af Kræftens Bekæmpelse.

Ønsker du at få en gruppe registreret eller få ændret i eksisterende data, bedes du kontakte Jannie Møller på janniem@cancer.dk.


Region Hovedstaden


Albertslund

Sorggruppe for børn og unge

Der tilbydes et sorggruppeforløb til børn og unge hvis far, mor, søster, bror eller anden nærtstående er død eller har en alvorlig/livstruende sygdom.

Kontakt Sogne- og hospitalspræst Betina Bolvig på tlf. 51858808 eller mail: bbf@km.dk for forsamtale. Øvrige voksne er sygeplejerske/psykoterapeut og sognediakon.

Gruppen mødes om lørdagen i konfirmandlokalet, Opstandelseskirken, Gymnasievej 2, 2620 Albertslund, ca. 5 min. gang fra stationen. Hvor ofte sorggruppen afholdes planlægges løbende sammen med deltagerne. 


Ballerup

Sorggruppe for børn og unge

Ballerup Familiehus opretter ved behov løbende sorggrupper for børn og unge. Er der ikke en aktiv gruppe, tilbyder Familiehuset individuelle forløb. Kontakt Familiehuset på tlf. 44 77 21 77. 

Læs mere her.


Bornholm

Sorggruppe for børn og unge

Bornholms Regionskommune tilbyder to sorggrupper for børn og unge, der har mistet en forælder eller en søskende. En for børn mellem 7-11 år og en for børn og unge mellem 12-17 år.

Sorggruppen ledes af familiebehandler Iben Schou Ottesen og psykolog Anne Grethe Henriksen.

Kontakt på enten mail: ppr@brk.dk eller tlf.: 56 92 42 00 i tidsrummet fra kl. 9.00 11.30.

Læs mere her.


Fredensborg

Sorggrupper for børn og unge

Frivilligcenter Fredensborg tilbyder sorggrupper for børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende eller har livstruende sygdom i den nærmeste familie. Børnegruppen er for 5-9 årige og ungegruppen er for 10-17 årige. Grupperne mødes hver anden onsdag i ulige uger i tidsrummet 16.00-18.30 på Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk.

Sorggrupperne bliver oprettet når der er nok tilmeldte.

Kontakt Simone på simone@frivilligcenteret.dk eller leder Peter Søndergaard på info@frivilligcenteret.dk for yderligere information.


Gentofte

Sorggruppe for børn og unge

Sorggrupper i Hellerup for børn og unge, hvis forældre eller søskende er døde eller har en alvorlig livstruende sygdom. 

Sorggrupperne ledes af sorg- og kriseterapeut Inge Lauritsen.

For optag i sorggruppe kontakt Inge Stevn Lauritsen på mail: til sorgens.frirum@outlook.dk eller på mobil 29 91 02 22. OBS: Der forekommer egenbetaling.


Halsnæs

Sorggruppe for børn og unge

Halsnæs Kommune tilbyder børn og unge, som har mistet en far eller mor, en søster eller bror, at deltage i en sorggruppe. Der tilbydes en børnegruppe for de 6-11 årige og en ungegruppe for de 12-17 årige.

Kontakt: Jamuna Ramanathan på tlf.: 51 67 54 80 eller mail: jura@halsnaes.dk eller Tina Elleholm Jensen på tlf.: 29 39 71 31 eller mail: tinej@halsnaes.dk 


Herlev

Sorggrupper for børn og unge

Frivilligcenter Herlev tilbyder samtalegrupper for børn i alderen mellem 8 og 12 år og 13 og 18 år, der har mistet nære pårørende. 

Kontakt frivilligcenteret på mail: mail@frivilligcenterherlev.dk eller tlf. 61 51 54 05


Hillerød

Sorggrupper for børn

Frivilligcenter Hillerød tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 8-11 og 12-15 år.

Gruppen er for børn, der har mistet forældre, som har alvorligt syge eller kronisk syge forældre, eller som har forældre med psykisk sygdom.

Kontakt selvhjælpskoordinator Eva Christensen, træffes tirsdag og torsdag i Frivilligcenter Hillerød på tlf 27 50 80 37 eller på mail: ec@frivilligcenter-hillerod.dk 

Læs mere her.


Hvidovre

Sorggrupper for børn og unge

PPR og sundhedsplejen tilbyder samtalegruppeforløb til børn og unge.

Kontakt sundhedsplejerske Hanna Magnusson på tlf. 51 58 76 81. Gruppen mødes hveranden uge om onsdagen.

Læs mere her.


Høje-Taastrup

Sorggruppe for børn og unge

Høje-Taastrup kommune tilbyder sorggruppeforløb til børn og unge mellem 6-18 år hvis far, mor, søster, bror eller anden nærtstående er død eller har en livstruende sygdom.

Kontakt sundhedsplejerske Kirsten Holm Hels på tlf. 23 10 92 35 eller mail: kirstenhel@htk.dk.

Gruppen mødes onsdage i ulige uger kl. 15.30 – 17.30 hos Familiens Hus, Gadehavegårdsvej 7, 2630 Taastrup


København

Sorggrupper for børn og unge

Skyggebørn tilbyder grupper, der tager imod børn og unge (mellem 5 og 28 år) i sorg enten pga. dødsfald eller alvorlig sygdom i familien.

Kontakt
St. Kongensgade 81D, St.
1264 København K
Kontakt: info@skyggeboern.dk 

Læs mere her: Skyggebørn

Sorggrupper Region Hovedstaden

Gruppeterapi og individuel terapi til børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde

Børn, Unge & Sorgs psykologer tilbyder gratis individuel terapi eller gruppeterapi til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Grupperne er opdelt efter alder og situation. Derudover tilbyder Børn, Unge & Sorgs store korps af unge frivillige landsdækkende brevkasse-, telefon, video- og chatrådgivning alle dage fra 17-21. 

Kontakt Børn, Unge & Sorg via deres kontaktformular - klik her.

FAVN: Samtalegruppe for kræftsyge børn samt grupper for raske søskende

FAVN udbyder tre forskellige slags grupper:

Gruppen for børn med kræft, er en gruppe hvor børn/unge fra 9 år og opefter, der har eller har haft cancer mødes og deler tanker og følelser med hinanden via snak, øvelser, leg, spisning mm.Gruppen er gratis og ligger ligger hver anden mandag kl 17-19 i ulige uger.  

Gruppen for raske søskende er en gruppe for børn/unge fra 9 år og opefter, der enten har eller har haft en søskende med cancer. Det vil sige, at den rummer både børn med svær sygdom tæt inde på livet og børn, der har mistet en bror eller søster. Gruppen er gratis og ligger hver anden mandag kl 17-19 i lige uger.

Snakke/legegrupper for søskende er en gruppe hvor søskende fra 6-9 år kan mødes med andre børn i samme situation i et hyggeligt og trygt frirum gennem snak, leg og kreative øvelser. Gruppen har fokus på det at være en rask søskende og ikke på det syge barn/evt. den søskende, de har mistet. Gruppen er gratis og ligger hver anden tirsdag kl 17-19.

Alle tre grupper mødes på Trekronergade 26, mødelokalet øverst oppe, 2500 Valby hos Børns Vilkår.

Kontakt visitator og psykolog Ane Christensen på mail: favn@boernecancerfonden.dk eller på tlf. 30 80 70 81, hvis I vide mere eller melde et barn til en af grupperne. 

Samtaler for børn og unge individuelt eller i familien

Privatpraktiserende familie- og ungecoach, sundhedsplejerske og uddannet sorggruppeleder tilbyder samtaler for børn og unge samt forældre individuelt eller i familien. OBS: Der forekommer egenbetaling.

Kontakt Pia Jensen på telefon 21228485 eller mail: rapijfe@gmail.com  

Sorggruppe for børn

Frederiksholm kirke i Sydhavnen tilbyder sorggrupper for børn i alderen 6-11 år, der har mistet en forældre, en søskende eller andre nærtstående.

Gruppen ledes af sognepræst Heidi Røn Preem og aktivitetskonsulent Stine Ovgaard. De har begge erfaring med sorggruppearbejdet for børn og har modtaget undervisning i børns sorgprocesser og afholdelse af sorggrupper med særligt fokus på børn.

Kontakt Stine Ovgaard for yderligere information på soje@km.dk eller tlf. 29453964.

Læs mere her.

Sorggrupper for børn og unge

Skyggebørn tilbyder grupper, der tager imod børn og unge mellem 5 og 28 år i sorg, enten pga. dødsfald eller alvorlig sygdom i familien.

Sorggrupperne er for børn og unge, som har mistet én der står dem nær – fx mor eller far. Sorggrupperne er også for børn, der har kronisk eller livstruende sygdom tæt inde på livet.

Læs mere og find kontaktoplysninger her.

Sorggrupper for børn og unge

Psykoterapeut Susanne Shcefte tilbyder sorggrupper for børn og unge i alderen 8-12 og 13-18 år, der har mistet en forældre.

Kontakt Susanne på email susanne@schefte.dk eller tlf. 24 81 98 78. OBS: Der forekommer egenbetaling.

Læs mere her.


Rudersdal

Sorggruppe for unge

Frivilligcenter Rudersdal tilybder et sorggruppeforløb for unge mellem 15-30 år som har mistet nogen de var tæt på.

Gruppen mødes hver 14. dag på Frivilligventer Rudersdal.

Læs mere og find tilmeldingslink her.


Tårnby

Sorggruppe for børn og unge
Tårnby- og Kastrup Kirke tilbyder sorggrupper for børn i alderen 4-17 år med start i september 2022, på vegne af Københavns Stift. 

Under Regnbuen er sorggrupper for børn og unge i alderen 4 -17 år. Sorggrupperne fordeler sig på 3 grupper:

I Tårnby Kirkes konfirmandstuer:

  • 4 – 5 år sammen med deres forælder, hvor en kreativ aktivitet vil danne rammen for samværet.
  • 6 – 9 år uden deres forældre, men hvor forælderen vil blive opfordret til at blive og få en kop kaffe i lokalet ved siden af sorggruppen, og hvor en kreativ aktivitet vil danne rammen for samværet og snakken.

I Kastrup Kirkes køkken og konfirmandstuer:

  • 10 – 17 år uden forældre, hvor madlavning vil danne rammen for samværet og samtalen. Formålet med grupperne er at give børn og unge i sorg et rum, hvor de kan få mulighed for at spejle deres sorg i hinanden og udtrykke deres følelser, tanker og forestillinger i kreative udtryk, madlavning og små ritualer. 

Kontakt: Susanne Steensgaard, sognepræst i Kastrup Kirke via tlf.: 4045 25 30 / mail: ssan@km.dk eller Louise Husted Rosenberg,
sognepræst i Tårnby Kirke via tlf.: 3046 0886 / lrr@km.dk 

Læs mere her 

Emma har mistet sin mor

I en sorggruppe har Emma fundet et fællesskab, der giver styrke og håb – både under sygdomsforløbet og i sorgen, der følger efter. Læs mere her.


Læromsorg.dk

OmSorgs nye undervisningsforløb til mellemtrinnet handler om Alfred, der har mistet sin far. Forløbet kan gøre et følsomt emne lettere at gå til. Læs mere her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale

Om børn og unge i sorg - læs mere.