Sorggrupper i skoler, Region Syddanmark


Aabenraa Kommune (samarbejdskommune)


Kommunal koordinator: Lene Warming Petersen. Tlf: 23285774, mail: lwp@aabenraa.dk 

6230 Rødekro

Hærvejsskolen: Skolen har i øjeblikket ikke en aktiv sorggruppe, men der oprettes grupper efter behov. Kontakt skolen på tlf.: 74 66 22 66


Sønderborg Kommune (samarbejdskommune)


Kommunal koordinator: Annette Hansen. Mail: aeas@sonderborg.dk  

6210 Broager

Broager Skole: Kontakt Pernille Johannsen på tlf. 61 69 19 03 eller på mail: pernillejohannsen@gmail.dk 

6400 Sønderborg

Dybbøl Skole: Kontakt Charlotte Lyck Klicman på tlf. 26 13 50 12 eller Mia Carstensen på tlf. 60 74 64 35

6440 Augustenborg

Augustenborg Skole: Kontakt Elke Jensen på elje@sonderborg.dk eller på skolens tlf. 88 72 43 55


Tønder Kommune (samarbejdskommune)


Kommunal koordinator: Joan Schmidt. Tlf. 45 24 98 16 97, mail: josch@toender.dk 


Esbjerg Kommune (samarbejdskommune)


Kommunal koordinator: Sine List. Tlf: 40335543, mail: silis@esbjergkommune.dk 

I Esbjerg Kommune er der ikke sorggrupper på skolerne, men Trivselsgrupper med skiftende temaer med personale fra Pædagogisk Enhed. Indtil nu har grupperne været omkring børn i skilsmisse eller børn med psykisk syge forældre, men temaerne varierer og besluttes løbende. Der er op til 7 trivselsgrupper ad gangen - hvis muligt i barnets skoledistrikt, men kan også være andet steds, hvis det passer bedre med barnets behov. Forløbene er afgrænsede og består at 8 gruppegange samt en for- og afsluttende samtale med forældre.

Kontakt kommunal koordinator Signe List på tlf. 40335543 eller mail: silis@esbjergkommune.dk


 

Emma har mistet sin mor

I en sorggruppe har Emma fundet et fællesskab, der giver styrke og håb – både under sygdomsforløbet og i sorgen, der følger efter. Læs mere her.


Læromsorg.dk

OmSorgs nye undervisningsforløb til mellemtrinnet handler om Alfred, der har mistet sin far. Forløbet kan gøre et følsomt emne lettere at gå til. Læs mere her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale

Om børn og unge i sorg - læs mere.