Sorggruppeledere

At være sorggruppeleder er en betydningsfuld opgave, hvor man i tæt relation med berørte børn eller unge, der er i krise, kan være med til at gøre deres hverdag tryg og mere overskuelig.

Sorggruppeledere

At være sorggruppeleder indebærer, at man med engagement skaber et trygt og fortroligt rum, hvori eleverne kan lide at komme og dele deres tanker og følelser. Dette rum kan skabes ved at man med effektive spørgeteknikker, spørger ind til eleverne og involverer sig i deres fortællinger. Ved at spørge ind til emnet, viser man en oprigtig interesse i at undersøge og forstå elevernes forandrede situation.

At skabe fortrolighed er et vigtigt element som sorggruppeleder. I den forbindelse spiller tavshedspligten mellem sorggruppeleder-elev og elev-elev og det fysiske lokale en stor rolle. Tavshedspligten gør, at eleverne kan stole på, at deres sårbare historier ikke bliver fortalt videre. Det fysiske lokale kan have betydning for, om eleverne føler sig trygge. Hvis de kan høre larm uden for døren, kan de blive usikre på, om der er andre end sorggruppen, der kan høre dem, hvilket vil begrænse deres lyst til at snakke.

Sorggruppelederen skal besidde to kompetencer:

1) Kvalifikationer vedrørende relationer:
Hvordan man som sorggruppeleder håndterer relationer i gruppen – både egne relationer til eleverne, ens gruppeledermakker og relationer eleverne i mellem.
2) Kvalifikationer vedrørende viden:
Hvordan man som sorggruppeleder forvalter sin viden om sorg og samtale.

Disse kvalifikationer er vigtige for, at sorggruppen bliver et trygt sted at være.


Læs mere om OmSorgs sorggruppelederkursus

Få mere viden om sorggrupper 

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.