Dilemmaer i sorggruppen – lær at håndtere dem

Idéer til at håndtere fire typiske udfordringer i sorggruppearbejdet.

Dilemmaer i sorggruppen – lær at håndtere dem

Når et barn er meget stille

Lav aktiviteter med barnet - Lad dig fx inspirere af barnets interesser. Inkluder barnet ved ind i mellem at skabe øjenkontakt selvom barnet ikke taler og spørg, om barnet har lyst til at sige noget.

Uenigheder blandt gruppeledere

Forbered Jer før hvert møde og lav fx en indbyrdes forventningsafstemning inden samtalerne. Hav tillid til hinanden, følg hinandens initiativer i samtalen og tal om eventuelle uenigheder efterfølgende.

Når børn i gruppen er fysisk urolige

Vær handlingsanvisende ved fx at tilbyde barnet en afledende beskæftigelse under gruppesamtalerne: ”Vil det være rart at sidde og tegne, mens vi taler eller kan vi finde på noget andet?”. Hav fysisk kontakt med barnet ved at lade barnet sidde tæt op ad dig eller lad børnene give fysisk kontakt til hinanden ved at give hinanden massage.

Når du ikke ved, hvad du skal tale med børnene om

Lad børnene finde på samtaleidéer til gruppen eller spørg dem, om der er noget, de kunne tænke sig at tale om. Lav en aktivitet med børnene, som kan give anledning til samtale.

Få idéer til aktiviteter i sorggruppen her

Hent evt. mere inspiration i vores samtalekort til sorggrupper

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.