Sorghandleplaner

En sorghandleplan kan hjælpe lærere og pædagoger, når et barn oplever kritisk sygdom i hjemmet, dødsfald eller selv bliver alvorligt syg.

Sorghandleplaner

En sorghandleplan kan hjælpe i krisesituationer

En sorghandleplan giver præcise retningslinjer for, hvordan skolen eller institutionen kan handle i forskellige krisesituationer. For eksempel når et barn mister en forælder, oplever kritisk sygdom i hjemmet eller en af skolens/institutionens børn eller ansatte dør. Samtidig forpligter planen de ansatte til at handle, hvilket kun er til de ramte børns fordel.
Sådan laver skolen eller institutionen en sorghandleplan
Find hjælp til at lave en sorghandleplan for jeres skole eller institution:

Bestil Sorghandleplan 2.0
Sorghandleplan 2.0 er Kræftens Bekæmpelses bud på, hvordan skoler opdaterer og fornyer deres sorgberedskab.

Bestil OmSorg handleplan 0-6 år
Et idékatalog for vuggestuens, børnehavens og dagplejens møde med børn i sorg.

Eller kontakt:
Per Bøge på mail: phb@cancer.dk,  tlf. 3525 7532 / 2023 0028

Du kan læse et eksempel på, hvordan en sorg-handleplan virker i praksis her:
Klostermarksskolens erfaringer

Se også vores undervisningsforløb henvendt til udskolingen omkring emnet sorg

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.