Sådan kan du arbejde med sorg i klassen

Lav sorghandleplaner og sæt sorg på skoleskemaet.

Sådan kan du arbejde med sorg i klassen

Skoler kan relativt nemt sætte nogle gode rammer for, at et barns sorg bliver mødt på en hensynsfuld og ansvarlig måde. Dels ved at udarbejde en sorg-handleplan, så man på den enkelte skole har nogle fælles retningslinjer for, hvordan man præcis skal handle, når et barn oplever sorg. Dels ved at sætte sorg på skemaet, så man inden man måske står i en konkret situation, har snakket med klassen om nogle af de mange ting, der sommetider gør ondt i livet. Man kan som lærer eller pædagog finde inspiration i OmSorgs undervisningsmaterialer.

Du kan læse mere om sorg-handleplaner samt OmSorgs undervisningsmaterialer og undervisningspakker her:

Sorghandleplaner

Undervisningsmaterialer om børn og sorg

Undervisningsforløb om unge og sorg

Desuden kan du hente inspiration på Kræftens Bekæmpelses skolesite cancer.dk/skole, der er et læringssted om kræftrelaterede emner for skoleelever fra 7. klassetrin og opefter. 

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.