Sådan støtter du elever, der mister

Efter et dødsfald er det vigtigt at forberede barnet og dets kammerater på, at barnet vender tilbage til skolen. Det handler om at skabe et sikkert grundlag for barnet at vende tilbage til. Her kan du som lærer gøre en aktiv indsats.

Sådan støtter du elever, der mister

Aftal med barnet, hvordan I skal fortælle det til klassen

Større børn, fra omkring 3.-4. klasse har brug for at blive inddraget i beslutningen om, hvem der skal vide hvad. Den første dag vil altid være svær. Men hvis familien og skolen forinden har forberedt mødet med de andre børn, kan man gøre den betydelig lettere for barnet. Det gælder især om, at familien og den lærer eller pædagog, som barnet har mest tillid til taler sammen om, hvad der skal siges til de andre børn, hvordan det siges, og hvem der gør det. Dette skal ske i samråd med barnet, så barnet har kontrol med, hvordan det foregår og på den måde oplever størst tryghed. Nogen børn, vil fx gerne have at far fortæller, hvad der er sket, andre børn vil gerne selv fortælle klassen det, mens andre igen gerne vil have, at det er læreren, der gør det. Tal med barnet om, hvordan det har det bedst med, at det kommer til at foregå.

God ide hvis barnet er til stede, når læreren fortæller det

Nogle børn vil gerne have, at de andre i klassen bliver informeret, men foretrækker, at det sker, når han eller hun ikke er der. Det kan være en god ide at forsøge at motivere barnet til at deltage, så barnet ved hvordan klassekammeraterne har reageret.

Forbered klassen

Inden kan læreren eller pædagogen have forberedt barnets kammerater, ved fx at tale med dem om, hvad de synes en god hjælp er. Vær forberedt på at kammeraterne også er berørte. Ved at inddrage de andre børn undgår man nemlig, at et barn vender tilbage til en hverdag, hvor alle i stilhed bare iagttager deres kammerat - og ikke snakker om hvad der er sket. Barnet kan have fri de første dage efter dødsfaldet, men har det ofte bedst med hurtigt at vende tilbage til den hverdag, det kender. Børnehave og skole vil for de fleste være et fast holdepunkt i en ellers utryg tid.

Plads til pauser

Børn vil gerne være omsorgsfulde, så tal med klassen om, at barnet har lov til at sige ’pas’, når det ikke gider tale om dødsfaldet.

Hvis barnet får skolevanskeligheder

Nogle børn får skolevanskeligheder, når der sker store forandringer i hverdagen. Hvis problemerne fortsætter, kan det være en god ide at lave en plan med forældrene, eller den tilbageværende forælder, for, hvordan problemet kan afhjælpes, og hvordan barnet bedst kan støttes.

Læs mere om skolevanskeligheder her

Læs om spørgemetode til at tale med børn om sygdom og død

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.