Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.


Støt vores arbejde med at hjælpe børn i sorg

Jellycat kanin bamse

Støt OmSorg via webshoppen - klik her.


Vejledning til sundhedspersonale om børn i sorg

Desværre bliver børn med en forælder, der er livstruende syg ofte overset i sygehusvæsenet. Ca. 39.000 børn oplever hvert år at deres mor eller far bliver indlagt med en alvorlig sygdom.

Vejledning til sundhedspersonale om børn i sorg

Alvorligt syge kommer som oftest i kontakt med sundhedspersonalet på hospitaler - og personalet har derfor mulighed for tidligt at identificere de pårørende børn og give dem den støtte, som de har brug for. Videnscenter for Patientstøtte har udgivet et materiale, som henvender sig til både sundhedspersonale og forældre. Til sundhedspersonalet er der udarbejdet en manual samt en pixi-udgave af manualen - og til forældrene fire aldersinddelte pjecer. Du finder det hele på hjemmesiden "Når far eller mor bliver syg":

nårmorellerfarbliversyg.dk

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen kom i 2012 med en række anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge. Her i står bl.a. det anbefales, at sundhedspersoner foretager følgende i forhold til børn og unge som pårørende:

Alle børn/unge

Afklarer, om der er børn/unge som pårørende til den alvorligt syge person, og identificerer fakta og omgivelser vedr. barnet/den unge
Afholder en samtale med forældrene/nærmeste omsorgsgiver og evt. barnet/den unge selv, hvor særlige forhold og eventuelle reaktioner afklares, og det afklares i hvilken grad barnet/den unge har behov for støtte og inddragelse
Giver forældrene/nærmeste omsorgsgiver råd og vejledning til at klare situationen og til at videregive alderssvarende information til barnet/den unge
Sørger for at støtten og inddragelsen af børn og unge er aldersvarende og på barnets/den unges præmisser

Mange børn/unge

Informerer barnet/den unge og forældrene om, hvor barnet/den unge kan møde ligestillede fx gennem børn og unge grupper og netværk
Hjælper unge pårørende med at finde den svære balance mellem at leve et ungdomsliv og støtte/være sammen med den syge
Giver barnet/den unge mulighed for et sygdomsfrit rum, hvor der bl.a. kan tales med andre end den syge om følelser vedr. sygdommen
Inddrager efter behov barnets/den unges nærmiljø, fx dagtilbud, SFO og skole
Henviser efter behov barnet/den unge og dets forældre til mulige professionelle støttende tilbud

Få børn/unge

Sikrer tidlig koordinering med relevante aktører med myndighedskompetence (fx kommunen) på de områder, hvor børn har særlige behov
Vurderer, om sundhedspersoner skal påtage sig en mere aktiv rolle for at sikre, at sårbare børn og unge får den nødvendige støtte og hjælp ud fra vurdering af forældrenes/nærmeste omsorgsgivers ressourcer
revideret udgave fra Sundhedsstyrelsen, 2016.

Hent hele rapporten her.

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.