Gå til sygdomsliste

At leve med peniskræft

Efter behandling af peniskræft vil de fleste opleve, at sexlivet ændrer sig. Hvis man har fået strålebehandling af lymfeknuder, kan man få kronisk hævede ben og kronisk hævelse i den nedre del af kroppen.

For de fleste er et kræftforløb en voldsom oplevelse. Mange oplever, at bivirkninger og senfølger af behandlingen giver varige ændringer i hverdagen.

Både sygdommen og behandling kan påvirke krop og psyke på måder, som påvirker samværet med andre mennesker og lysten og/eller evnen til at have sex.

I forhold til tidligere prøver lægerne i dag også at bevare så meget af penis som muligt og sikre så god en funktion som muligt efter behandlingen.

Overlæge, ph.d. Kasper Ørding Olsen, Urinvejskirurgisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby

Sygdommen kan påvirke din seksualitet

Fysiske forandringer efter f.eks. kemoterapi eller operation kan have stor indflydelse på seksualiteten.

Man skal forholde sig til - og vænne sig til - at kroppen er forandret, og det kan føles meget grænseoverskridende at skulle vise den og dele den med et andet menneske.

Når man er blevet opereret i penis, kan nogle opleve ikke at kunne gennemføre et samleje.

Man kan også føle at ens mandighed er truet, fordi penis er blevet mindre eller måske er blevet helt fjernet, og man kan ændre syn på sig selv og sin egen krop.

Hvis man har en partner, kan man måske blive usikker på, om ens partner stadig vil elske én og blive hos én.

Hvis man ikke har en partner, kan man måske tvivle på, om man stadig er værd at elske for et andet menneske. Læs mere:

Seksualitet efter peniskræft

Risiko for hævede ben efter strålebehandling af lysken

Efter strålebehandling af lymfeknuderne i lysken og bækkenet udvikler nogle en kronisk hævelse af et eller begge ben og den nedre del af kroppen. Det kaldes for lymfødem.

Lymfødem kan også opstå, hvis man har fået fjernet lymfeknuder i lysken.

Årsagen til lymfødem er, at der ophober sig lymfevæske, fordi lymfebanerne er skadede. Lymfødem kan opstå flere år efter behandlingen.

Det kan man selv gøre for at undgå lymfødem:

  • Hvis man får en tendens til at have hævede ben, er det vigtigt at sidde med benene oppe, når man læser eller ser tv
  • Undgå infektioner i huden, da det øger risikoen for at udvikle lymfødem
  • Ved let til moderat lymfødem er en støttestrømpe en god idé. Man kan f.eks. købe støttestrømper på apoteket
  • Hvis man udvikler meget lymfødem, kan det være nødvendigt med en støttestrømpe lavet af en bandagist
  • Man kan også få brug for speciel lymfødembehandling og massage hos en fysioterapeut med speciale i lymfødembehandling
Søg læge ved tegn på lymfødem

Kontakt din læge hvis du bemærker hævelse, øget tyngdefornemmelse eller smerte. Lymfødem er nemmest at kontrollere ved tidlig diagnose og behandling.

Behandlingen består først og fremmest af livslang kompressionsbehandling og hudpleje.

Din læge kan henvise til en fysioterapeut med speciale i behandling af lymfødem, så man kan få speciel lymfødembehandling og en støttestrømpe.

Læs mere om lymfødem:

Lymfødem

Hvis du får behov for lymfødemdrænage-behandling, vil din behandlende afdeling eller din egen læge henvise dig til behandling på afdelingen for fysioterapi på dit lokale sygehus.

Diarré og problemer med vandladning

Strålebehandling for peniskræft kan i nogle tilfælde medføre, at man får vedvarende problemer med vandladning eller kroniske tarm-gener i form af diarré eller eventuelt blødninger fra tarmen.

Blødning fra tarmen kan behandles ved, at man får hældt steroid (binyrebarkhormon) ind i tarmen og med blødgørende afføringsmidler.

Diarré og tarmproblemer

Mand spiller guitar

Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvordan man har det under og efter behandlingen. En hjælp til langsomt at vende tilbage til hverdagen kan være at fokusere på at gøre ting, der gør dig glad - f.eks. at bruge mere tid på en hobby.

Reaktioner og følelser

Alvorlig sygdom fører mange tanker og følelser med sig. Nogle gange kommer den psykiske reaktion måske først, når behandlingen er færdig. Det er også krævende at være pårørende til en kræftramt, og de mange følelsesmæssige svingninger kan påvirke parforholdet.

Reaktioner og følelser

Kræft og parforhold

Gode råd til bivirkninger og senfølger

Problemer, som opstår under eller efter kræftbehandling, kan skyldes sygdommen eller være en bivirkning til behandlingen. F.eks. oplever en del kræftpatienter i perioder at være meget trætte. Få forslag til, hvordan du tackler hverdagen med f.eks. træthed eller andre bivirkninger og senfølger bedst muligt. Læs mere om generelle bivirkninger og senfølger:

Bivirkninger og senfølger

Vigtigt med en plan for genoptræning og rehabilitering inden du bliver udskrevet

Efter operation, kemoterapi og/eller strålebehandling har nogle brug for genoptræning, fordi de har fysiske gener. Det er vigtigt, at man får en genoptræningsplan, inden man bliver udskrevet fra hospitalet, for at have ret til genoptræning.

Hvis man har fået lymfødem kan nogle have behov for hjælp til at komme sig både psykisk og fysisk. Det kaldes for rehabilitering. Det er vigtigt, at man får en vurdering af, om man har brug for rehabilitering, inden man bliver udskrevet fra hospitalet. Det er den behandlende læge som sammen med plejepersonalet, fysioterapeuterne og dig, der vurderer, om du har behov for rehabilitering:

Genoptræning

På sundhed.dk kan du finde en oversigt over rehabiliteringstilbud for kræftpatienter i din kommune eller region:

Sundhedstilbud

Ændret kropsopfattelse

Din sygdom og behandling gør måske, at du skal lære at leve med en krop, der har ændret sig.

Det kan også være, at kroppen tilsyneladende er uændret, men din opfattelse af den er blevet anderledes. De fleste oplever, at jo længere tid man er sygdomsfri efter et behandlingsforløb, jo mere kan man tro på og få tillid til kroppen igen. Læs mere:

Hvis krop og udseende ændrer sig ved en kræftsygdom

Arbejde under og efter kræftforløbet

Nogle kræftpatienter kan fortsætte med deres arbejde, mens behandlingen står på. Andre er sygemeldt i hele perioden.

Der er flere muligheder for at komme tilbage til arbejdet på forskellige vilkår. Ikke alle kan vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en kræftsygdom og må gå på pension. Læs mere:

Arbejde og kræft

Kost og kræft

Du kan styrke din krop under en kræftbehandling ved at have fokus på, hvad du spiser. Efter kræftbehandlingen kan sund mad også være med til at give dig ny energi og styrke. Læs mere:

Kost til kræftpatienter

Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan også være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp ved at ringe til Kræftlinjen 80 30 10 30 eller på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger:

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation

Online mødested for patienter, pårørende og efterladte:

Cancerforum.dk


Læs alt om peniskræft

Peniskræft – forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Logo fra fra cancerforums hjemmeside

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen "Peniskræft" på Cancerforum.