Gå til sygdomsliste

Behandling ved spredning af peniskræft

Hvis kræften har spredt sig til lymfeknuder i bækkenet eller lysken, kan man få tilbudt operation, strålebehandling eller kemoterapi.

Hvis kræften har spredt sig til lymfeknuderne i lysken, får man fjernet disse ved en senere operation.

Hvis kræften er meget udbredt, er operation ikke tilstrækkelig.

Ved spredning til mere end to lymfeknuder i lysken, eller hvis kræften er vokset igennem lymfeknudekapslen, bliver man tilbudt strålebehandling i kombination med kemoterapi.

Spredning til bækkenet

Hvis undersøgelserne viser, at kræft har spredt sig til lymfeknuderne i bækkenet, bliver man tilbudt efterbehandling i form af strålebehandling i kombination med kemoterapi. Man får strålebehandling mod lysken og indersiden af bækkenet.

Ingen operation ved strålebehandling og kemoterapi

Får man strålebehandling og kemoterapi, får man ikke fjernet lymfeknuder i lysken eller i bækkenet, da der ikke er noget, der tyder på, at det bedrer overlevelsen. Derimod kan operationen give unødvendige komplikationer med kronisk lymfødem af benene. Hvis strålebehandling og kemoterapi har god virkning, kan man eventuelt senere få fjernet lymfeknuderne i lysken og bækkenet.

Kemoterapi ved spredning til andre dele af kroppen

Hvis PET/CT-scanning og vævsprøve viser tegn på spredning til andre dele af kroppen, får man behandling med kemoterapi.

Bivirkninger ved fjernelse af lymfeknuder

Efter operationen vil nogle opleve, at følesansen i låret på det ben, som er opereret, er nedsat eller forsvundet. Det skyldes, at operationen rammer nogle af de små følenerver på lårets for- og inderside. Der kan også opstå sårproblemer, som kræver særlig pleje.

For at undgå hævelse af benene som følge af lymfevæskeophobning, efter man har fået fjernet lymfeknuder i lysken, skal man anvende en speciel stram støttestrømpe på det ben, der er opereret, og eventuelt cykelbukser. Man skal bruge strømpen i 3 måneder efter operationen for at undgå, at benet hæver.

Hos mange vil hævelsen af det opererede ben være vedvarende. I disse tilfælde anbefaler lægen, at man forsætter med at bruge støttestrømper.

Behandling af stor kræftknude i lysken

Ved spredning, hvor man har en stor kræftknude i lysken, kan knuden fjernes ved operation. Her kan det blive nødvendigt, at operationssåret lukkes ved hjælp af en hud-/muskellap. Man får efterfølgende kemoterapi og/eller strålebehandling.

En anden mulighed er at starte med kemoterapi for at mindske kræften (det kaldes down-staging, neoadjuverende behandling) og derefter blive opereret, hvis lægen vurderer, at det er blevet muligt at fjerne resten af kræften.

Strålebehandling af lymfeknuderne kan være en mulighed i stedet for operation, hvis man ikke kan tåle at blive opereret.

Sådan foregår strålebehandlingen

Når man får ekstern strålebehandling, bliver penis som regel holdt ud fra kroppen for at undgå bestråling af kroppen. Oftest foregår behandlingen dagligt på hverdage i mellem 4 til 6 uger. Selve behandlingen tager kun få minutter. Læs mere om strålebehandling generelt:

Strålebehandling

Bivirkninger ved strålebehandling af peniskræft

Bivirkninger ved strålebehandling af penis starter som regel under behandlingen og bliver gradvist bedre i løbet af 1 til 3 uger, efter behandlingen er afsluttet.

Huden på penis kan blive øm under behandlingen og i en periode bagefter. Vask huden forsigtigt med vand og mild sæbe. Penis kan også hæve, hvilket kan gøre ondt. Det kan man få smertestillende medicin mod.

Sene bivirkninger og senfølger efter strålebehandling af peniskræft

Senfølger er hyppige efter strålebehandling. De opstår efter få måneder og op til et par år, efter behandlingen er afsluttet.

Strålebehandling kan medføre forsnævring af urinrøret (striktur), som kan gøre det vanskeligt at lade vandet. En forsnævring af urinrøret kan som regel afhjælpes ved, at man i fuld bedøvelse får udvidet det snævre område. Tilstanden er kronisk og kræver gentagne behandlinger.

Strålebehandlingen medfører ofte problemer med at få huden til at hele på penishovedet. Ved strålebehandling er der en betydelig risiko for arvævsdannelse i svulmelegemerne, som ofte fører til rejsningsproblemer. Tal i så fald med lægen om problemet. Fortæl det også til lægen, hvis du bemærker farveændring af huden svarende til det bestrålede område.

Strålebehandling kan medføre lymfødem og seksuelle problemer

Efter strålebehandlingen af lymfeknuderne i lysken og bækkenet udvikler nogle en kronisk hævelse af det ene eller begge ben og den nedre del af kroppen. Det kaldes lymfødem og kan opstå år efter behandlingen. Læs mere om lymfødem efter behandling for peniskræft:

At leve med peniskræft

Strålebehandling kan også påvirke seksualiteten, fordi nerverne, der styrer evnen til at få rejsning, kan blive påvirkede. Læs mere om seksuelle problemer efter strålebehandling for peniskræft:

Seksualitet efter peniskræft

Her er en række forslag til spørgsmål, som du kan stille lægen:
  • Hvorfor anbefaler du strålebehandling?
  • Hvor mange dage skal jeg have behandling?
  • Kan jeg få hjælp til transport til hospitalet?
  • Skal jeg indlægges, i så fald hvor længe?
  • Hvad er bivirkningerne?
  • Hvor længe varer de?
  • Hvad kan hjælpe på bivirkningerne?
  • Hvor skal jeg henvende mig ved problemer?
  • Kan jeg få rejsning og have samleje efter strålebehandlingen?

Kemoterapi ved spredning af peniskræft

Kemoterapi med en kombination af forskellige stoffer anvendes ved spredning af peniskræft og har god effekt, men en del bivirkninger. Man kan som regel få tilbudt kemoterapi, hvis man har en god almentilstand.

Kemoterapien gives ofte sammen med strålebehandling for at øge behandlingens effektivitet.

Behandling med en kombination af operation, stråler og kemoterapi anvendes også i nogle tilfælde ved fremskreden peniskræft.

Læs mere om de forskellige typer kemoterapi mod peniskræft, som har spredt sig her, og om medicinens bivirkninger:

Cisplatin

Methotrexat

Bleomycin

Fluorouracil

Paclitaxel

Docetaxel

Capecitabin

Læs mere:

Behandling af peniskræft

Læs alt om peniskræft

Peniskræft – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Få gode råd til at håndtere livet som pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Logo fra fra cancerforums hjemmeside

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen "Peniskræft" på Cancerforum.