Gå til sygdomsliste

Behandling ved spredning af peniskræft

Hvis kræften har spredt sig til lymfeknuder i bækkenet eller lysken, kan man få tilbudt operation, strålebehandling eller kemoterapi.

Spredning til lysken

Hvis kræften har spredt sig til en enkelt lymfeknude i lysken, får man fjernet den ved en operation. 

Hvis kræften har spredt sig til mere end to lymfeknuder i lysken eller er vokset igennem lymfeknudekapslen, vil man få strålebehandling i kombination med kemoterapi.

Spredning til bækkenet

Hvis undersøgelserne viser, at kræften har spredt sig til lymfeknuderne i bækkenet, vil man blive blive tilbudt strålebehandling i kombination med kemoterapi. Strålebehandlingen af spredning i bækkenet gives mod lysken og indersiden af bækkenet.

Ingen operation ved strålebehandling og kemoterapi

Hvis man får strålebehandling og kemoterapi, får man ikke fjernet lymfeknuderne i lysken eller i bækkenet, da der ikke er noget, der tyder på, at det bedrer overlevelsen. Derimod kan operationen give unødvendige komplikationer med kronisk lymfødem af benene.

Kemoterapi ved spredning til andre dele af kroppen

Hvis PET/CT-scanning og vævsprøve viser tegn på spredning til andre dele af kroppen, får man behandling med kemoterapi. I nogle helt specielle tilfælde kan immunterapi komme på tale.

Bivirkninger hvis lymfeknuder fjernes

Efter operationen vil nogle opleve, at følesansen i låret på det ben, som er opereret, er mindre eller helt væk. Det skyldes, at operationen rammer nogle af de små følenerver på lårets for- og inderside. Der kan også opstå sår, som kræver særlig pleje.

For at undgå at benene hæver som følge af lymfevæskeophobning, når lymfeknuder fjernes i lysken, skal man anvende en speciel stram støttestrømpe på det ben, der er opereret, og eventuelt specielle shorts. Man skal bruge strømpen i 3 måneder efter operationen for at undgå, at benet hæver.

Selvom man bruger strømpen i 3 måneder, vil hævelsen af det opererede ben for de fleste vare ved. I disse tilfælde anbefaler lægen, at man forsætter med at bruge støttestrømper.

Behandling af stor kræftknude i lysken

Ved spredning, hvor man har en stor kræftknude i lysken, kan knuden fjernes ved en operation. Her kan det blive nødvendigt, at operationssåret lukkes ved hjælp af en hud-/muskellap. Man får efterfølgende kemoterapi og/eller strålebehandling.

En anden mulighed er at starte med kemoterapi for at gøre kræftknuden mindre (det kaldes down-staging, neoadjuverende behandling). Derefter kan man blive opereret, hvis lægen vurderer, at det er blevet muligt at fjerne resten af kræften.

Hvis man ikke kan tåle at blive opereret, kan strålebehandling af lymfeknuderne i stedet være en mulighed.

Sådan foregår strålebehandlingen

Strålebehandlingen foregår dagligt på hverdage i 5-6 uger. Selve behandlingen tager kun få minutter. Læs mere om strålebehandling generelt:

Strålebehandling

Bivirkninger ved strålebehandling af peniskræft

Huden i det strålebehandlede område kan blive øm og rød og eventuelt skalle af under behandlingen og i en periode bagefter. Området kan også hæve, hvilket nogle gange kan gøre ondt. Det kan man få smertestillende medicin mod.

Bivirkninger begynder som regel under behandlingen og bliver gradvist bedre i løbet af ugerne, efter behandlingen er afsluttet.

Sene bivirkninger og senfølger efter strålebehandling af peniskræft

Senfølger ses efter strålebehandlingen er afsluttet. De opstår efter få måneder og op til et par år efter, behandlingen er afsluttet.

Strålebehandling kan medføre forsnævring af urinrøret (striktur), som kan gøre det vanskeligt at lade vandet. En forsnævring af urinrøret kan som regel afhjælpes ved, at man i fuld bedøvelse får udvidet det snævre område. Tilstanden er kronisk og kræver gentagne behandlinger.

Både den kirurgiske behandling og strålebehandlingen kan føre til rejsningsproblemer. Tal i så fald med lægen om problemet. Fortæl også til lægen, hvis du opdager, at huden ændrer farve på det område, der er blevet bestrålet.

Strålebehandling kan medføre lymfødem og seksuelle problemer

Efter strålebehandlingen af lymfeknuderne i lysken og bækkenet udvikler nogle en kronisk hævelse af det ene eller begge ben og den nedre del af kroppen. Det kaldes lymfødem og kan opstå år efter behandlingen. Læs mere om lymfødem efter behandling for peniskræft:

At leve med peniskræft

Strålebehandling kan også påvirke seksualiteten, fordi nerverne, der styrer evnen til at få rejsning, kan blive påvirkede. Læs mere om seksuelle problemer efter strålebehandling for peniskræft:

Seksualitet efter peniskræft

Her er en række forslag til spørgsmål, som du kan stille lægen:
  • Hvorfor anbefaler du strålebehandling?
  • Hvor mange dage skal jeg have behandling?
  • Kan jeg få hjælp til transport til hospitalet?
  • Skal jeg indlægges, i så fald hvor længe?
  • Hvad er bivirkningerne?
  • Hvor længe varer de?
  • Hvad kan hjælpe på bivirkningerne?
  • Hvor skal jeg henvende mig ved problemer?
  • Kan jeg få rejsning og have samleje efter strålebehandlingen?

Kemoterapi ved spredning af peniskræft

Man bruger kemoterapi med en kombination af forskellige stoffer til behandling af peniskræft, der har spredt sig. Det har god effekt, men en del bivirkninger. Man kan som regel få tilbudt kemoterapi, hvis man har en god almentilstand.

Kemoterapien gives ofte sammen med strålebehandling for at øge behandlingens effektivitet.

Behandling med en kombination af operation, stråler og kemoterapi anvendes også i nogle tilfælde ved fremskreden peniskræft.

Læs mere om de forskellige typer kemoterapi mod peniskræft, som har spredt sig her, og om medicinens bivirkninger:

Cisplatin

Paclitaxel

Docetaxel

Capecitabin

Pembrolizumab

Læs mere:

Behandling af peniskræft

Læs alt om peniskræft

Peniskræft – forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Logo fra fra cancerforums hjemmeside

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen "Peniskræft" på Cancerforum.