Gå til sygdomsliste

Behandling af kræft afgrænset til prostata, hvor man ikke får helbredende behandling

Hvis du får prostatakræft og din biologiske alder og generelle helbred taler imod, at du vil leve over 10 år mere, bliver du typisk ikke tilbudt helbredende behandling. Det skyldes, at bivirkningerne til behandlingen ofte giver større problemer end sygdommen i sig selv.

Nogle mænd fravælger selv at få behandlingen, fordi de synes, bivirkningerne til behandlingen giver større problemer end sygdommen i sig selv.

Observation af kræft begrænset til prostata

Hvis din biologiske alder og generelle helbred taler imod, at du vil leve over 10 år mere, har andre komplicerende sygdomme eller selv har fravalgt behandling pga. bivirkningerne, kan du blive tilbudt et observationsforløb. Dette vil i perioder kunne ske i tæt samarbejde med din praktiserende læge.

Ved disse opfølgningsbesøg fortæller du om eventuelt opståede symptomer. Du bliver desuden undersøgt ved, at lægen med en finger mærker på prostata (rektal-eksploration), og du får målt PSA (Prostata Specifikt Antigen) i blodet. Desuden får man i nogle tilfælde foretaget scanninger for at afsløre eventuel spredning af sygdommen.

Hvis kræften ikke udvikler sig, kan du fortsætte med at gå til observation.

Hvis kræften derimod viser tegn på udvikling, enten i selve prostata eller ved, at den spreder sig, kan du blive tilbudt forskellige typer hormonbehandling, der kan hæmme sygdommens udvikling.

Hormonbehandling hæmmer prostatakræft
Kræftknuden er afhængig af det mandlige kønshormon testosteron, som dannes i testiklerne. Derfor er det ved prostatakræft væsentligt at fjerne eller dæmpe kroppens produktion af testosteron, da det ellers kan få sygdommen til at udvikle sig hurtigere.

Uden testosteron til at stimulere kræftcellerne til at dele sig, vil kræftcellerne stoppe deres vækst eller gå til grunde pga. mangel på hormonet.

Hormonbehandling virker livsforlængende og lindrer symptomer som besvær med at tømme blæren og slap stråle, der skyldes forstørret prostata.

Hormonbehandling af kræft, der har spredt sig uden for blærehalskirtlen, forsinker desuden yderligere spredning, og tidlig behandling kan derfor forbedre overlevelsen.

Valg af behandling afhænger af sygdommens stadie

Hvis sygdommen udvikler sig lokalt i prostata eller i lymfeknuder i nærheden af prostata – men ikke har spredt sig til andre områder – vil man oftest starte behandling med anti-androgen behandling, som blokerer testosterons stimulerende effekt på prostatacellerne. Når anti-androgen behandlingen ikke længere er effektiv, vil den blive ændret til medicinsk eller kirurgisk kastration.

Hvis sygdommen har spredt sig til andre dele af kroppen eller hvis der er betydelig lokal sygdomsudbredning, anbefales i stedet behandling med medicinsk eller kirurgisk kastration. Når man starter behandling med kastration under disse omstændigheder, vil behandlingen være livslang.

Hos udvalgte patienter, som påbegynder livslang kastrationsbehandling, kombineres behandlingen - alt efter omfanget af sygdomsspredningen - med op til seks behandlinger med kemoterapi eller 20 strålebehandlinger mod prostata.

Når kastrationsbehandlingen ikke længere kan forhindre kræften i at udvikle sig og PSA-tallet igen stiger, vil man kunne få andre tillægsbehandlinger.

Læs mere om de forskellige former for hormonbehandling:

Anti-androgen medicin

Bortoperation af testiklerne (kirurgisk kastration/orchiectomi)

Hypofysehormonstimulator eller hypofysehormonblokker (medicinsk kastration)

Forebyggelse af knogleskørhed

Nogle typer kræftbehandling kan medføre øget risiko for knogleskørhed (osteoporose). En røntgenundersøgelse med en såkaldt DEXA-scanning kan vise, om du har knogleskørhed.

Ved øget risiko for knogleskørhed bør du tage et dagligt tilskud af 800-1.000 mg kalcium i kombination med 20 mikrogram vitamin D, og du skal have tilbudt  knoglebeskyttende behandling i form af denosumab eller et bisfosfonat. Læs mere om knogleskørhed:

DEXA-scanning


Læs alt om behandling af prostatakræft:

Behandling af prostatakræft (oversigt)

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Prostatakræft" på Cancerforum.