Gå til sygdomsliste

Find forsøgsbehandling

Se om der findes en forsøgsbehandling, der er relevant for din kræftsygdom

Prostatakræft

Forsøgets titel Forsøget - kort fortalt Regioner
Antihistamin mod prostatakræft

Dette forsøg ser på, om allergimedicinen kaldet ebastin kan forbedre kemoterapiens effekt hos patienter med prostatakræft, der er modstandsdygtige over for kastrationsmedicin.


Læs mere

Hovedstaden
Bcl-XL

Dette forsøg henvender sig til patienter med prostatakræft med spredning til lymfeknuderne og undersøger effekten og bivirkningerne ved en ny kræftvaccine.


Læs mere

Hovedstaden
CheckMate 650

Dette forsøg henvender sig til mænd med prostatakræft, hvor kastrationsbehandling ikke længere virker. I forsøget undersøges bivirkninger, effekten og hvor godt behandlingen med forskellige typer immunterapi og kemoterapi tåles.


Læs mere

Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Syddanmark
CheckPRO

Dette forsøg skal undersøge effekten og sikkerheden af immunterapi i kombination med strålebehandling hos patienter, der har prostatakræft, som ikke kan fjernes med en operation. Det skal undersøge om immunsystemet kan aktiveres til at bekæmpe kræftsygdommen


Læs mere

Hovedstaden
DISULFIRAM trial

I dette forsøg undersøger lægerne effekten af en behandling med kemostoffet vinorelbine i kombination med stofferne disulfiram og kobber. Forsøget er delt op i to dele. Det ene henvender sig til patienter med fremskreden kræft i solide tumorer. Den anden del henvender sig til patienter med fremskreden brystkræft.


Læs mere

Hovedstaden
Feasibility study for MR Linac

Dette forsøg henvender sig til patienter med kræft i bækkenet (blærekræft, endetarmskræft, prostatakræft, livmoderhalskræft og æggestokkræft), der skal have strålebehandling. Forsøget undersøger, om strålebehandling med en MR-accelerator kan nedsætte stråledosis til normalvævet og dermed give færre bivirkninger.


Læs mere

Syddanmark
GCT1044-01

I dette forsøg vil lægerne undersøge effekten og sikkerheden af forsøgslægemidlet GEN1044. Det er et forsøg til patienter med fremskreden kræft i solide tumorer, hvor der ikke er nogen andre standardbehandlinger tilgængelige.


Læs mere

Hovedstaden
I3Y-MC-JPCM

I dette forsøg undersøger lægerne er stof kaldet abemaciclib. Man undersøger, hvor sikkert og effektivt det er, når man giver det sammen med abirateronacetat og prednison. Det er et forsøg til patienter med kastrationsresistent prostatakræft, som har spredt sig.


Læs mere

Hovedstaden
Sjælland
Keynote-991

Dette forsøg vil se på effekten og sikkerheden ved at kombinere forsøgsmedicinen pembrolizumab og enzalutamide med anti-hormon behandling. Forsøget henvender sig til patienter med prostatakræft, der har spredt sig.


Læs mere

Hovedstaden
Nordjylland
Syddanmark
PEACE III

I forsøget ser forskerne på, om kombinationen af Xofigo® (radium-223) og Xtandi® (enzalutamid) har bedre effekt end Xtandi® alene til prostatakræft, der har spredt sig til knoglerne.


Læs mere

Hovedstaden
PRISM

Dette forsøg henvender sig til prostatakræftpatienter, der skal have strålebehandling. Lægerne vil forsøge at forbedre behandlingen ved at strålebehandle med en MR-accelerator.


Læs mere

Syddanmark
SPCG 15

Forsøget henvender sig til patienter med prostatakræft, hvor operation alene ikke er en mulighed på grund af sygdommens udvikling. I forsøget undersøger man, om primær operation eller primær strålebehandling er mest effektiv.


Læs mere

Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Syddanmark
STESIDES

I dette forsøg får patienter med bryst- eller prostatakræft et nyt stof kaldet ODM-209. Lægerne undersøger, hvor sikker stoffet er, og hvor stor en dosis man skal give.


Læs mere

Hovedstaden
Systematisk behovs- og risikoscreening

Dette forskningsprojekt henvender sig til pårørende til en alvorligt syg. I projektet søger man viden om, hvordan man kan forbedre den støtte, der tilbydes pårørende i tiden under og efter et sygdomsforløb.


Læs mere

Midtjylland
ProTarget

Dette forsøg henvender sig til patienter med fremskreden kræftsygdom, hvor der ikke findes yderligere behandling, der vides at kunne hjælpe. Lægerne vil i forsøget undersøge effekten af målrettet behandling mod patientspecifikke DNA-ændringer i kræftcellerne.


Læs mere

Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark
T-celle terapi på tværs af cancerdiagnoser

I dette forsøg undersøger lægerne effekten og bivirkningerne ved behandling med T-celleterapi med såkaldte checkpoint-hæmmere efter behandling med 7 dages kemoterapi.


Læs mere

Hovedstaden
TRESR

Dette forsøg henvender sig til patienter, der har fremskreden kræft med specifikke ændringer i tumorens gener. Lægerne vil undersøge effekten af forsøgslægemidlet RP-3500 alene og i kombination med talazoparib.


Læs mere

Hovedstaden
TRITON3


Læs mere

Hovedstaden
Syddanmark
- - 047/Rigel A2G-1a Standard risk AA 1321 AA1833 ACE-CL-311 ACERTA 006 ACHILES ACTICCA-1 ADORE AEZS-108 Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB ALCL 99 ALDOXORUBICIN - P3 - STS - 0 ALECSAT ALICE Alina/BO40336 ALL2008 maintnance therapy ALL2008 Peg-Asparaginase Alligator ALLTogether-1-A ALTA ALTA-1L ALXN 1210-PNH-301 Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi AML 17 AML 19 AML LI-1 AML-18 ANBRA I ANBRA II ANDROMEDA Antihistamin mod prostatakræft Apact APO010 (Fase 1) APO010/Screeningsprotokollen APOLLO ARG-1 Arroven ARTIMiDs MM-015 ASC4MORE Ascend 10, CLDK378A2407 ASSURE (ACE-312) Astex-SGI-110 ASTRAL-3 (SGI-110-07) Atezolizumab Basket ATHENA ATOR - 1015 Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Ava-all AVANOVA 2 Avastin DNA Avelumab AZA-AML-004 AZA-JMML-001 AZA-MDS-003 AzaCTA B-CAP B-NHL 2013 B-NHL BFM 04 B9991025 Javelin PARP Medley Balise (JTBB) BAY 1436032/18239 BCHILD Bcl-XL BEACON Beacon ITCC-032 Bedre kontrolforløb for patienter med myeloid leukæmi Behandling af "Lav Anterior Resektions Syndrom" (LARS) - transanal irrigation vs. percutan nerveevaluerings test BERENICE BeTo-Ovar Bevacizumab markør protokol BevIri BFORE AV001 Billedvejledt tumorboost BILTRACTO BIO-CHIC BioHeart I BioHeart II BIOMEDE BioNis BIOPAC BIOREC Blinatumomab infants med rKMT2A Blinatumomab som konsolidering ved højrisiko recidiv af akut lymfatisk leukæmi Blærekræftstudie med fokus på prognostiske faktorer BMS CA209-848 BNP BO Bolero 6 BONE BoneBio BONY-M Bortezomib (Velcade®) ved tilbagefald af leukæmi BosuPeg BP28752 BP28920 – DEL II BP29387 BP29435 Combo BP29541 TCB BP29889/ Anti-Ang2 BP41072 BRAF 117019 BRAF117019 (hæmatologiske specifikationer) BrAKT1 BRaVE BREACE BREACH BRECOR fase II BROCADE 3 BYLieve C-vitamin til behandling af prostatakræft C16011 C16021 C16029 CA209-032 CA209143 CA224-020 (LAG-3) CA9UP Cairo 4 Calcium elektroporation af keloider Calcium elektroporation til behandling af kutane metastaser Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft CAM5 (BP40092) CANFOUR CAPOX Carbiralizumab Carbo / Avastin CARFI Carfilzonib CASSIOPEIA CaToROC CC-92480-MM-001 CC92480 CD40 (BP29392) CE-LUS Cellefrit tumor-DNA Cellemarkører og pembrolizumab CELS hos højrisikopatienter Cerebellar Mutism Syndrome Study Cetiri CETMET Checkmate 171 CheckMate 214 Checkmate 274/CA209274 CheckMate 331 Checkmate 498, CA 209-498 CheckMate 548 CheckMate 577 CheckMate 602 CheckMate 648 CheckMate 650 CheckMate 76k CheckMate 7FL Checkmate 901 CheckMate/CA209-067 CheckPAC CheckPRO CHIBREA CHIC CHIPAC CHITIN PK CHRONOS-1 CHRONOS-4 CINC CINC280A2103 (MET) Cirkulerende biomarkører CIRRO IP13 Citadel 102 Citadel 203 (Incyte 203) CITADEL 204 Citadel 205 (= Incyte 205) Claim CLDE225x2116 CLDK378A2103 CLL 13/GAIA CLL biobank CLL14 CLL19H1 CO40939 (CEA-TCB) COBRA COLAR COMBI-i COMBI-II COMBO Compleement Conpet CONTRAST CORRELATE COVID-19 hos hæmatologiske patienter CP protokollen CRAM CREBB Biomarkører Cripto-1 CRITICS CryoPac Ct-BRAF CUP-GEFCAPI04 CUPISCO D0816C0006 (renal) D0816C0007 (drug) DaBlaCa-12 studie DaBlaCa-14 - TOMBOLA DaBlaCa-16 - MOSAIC Dabrafenib Dacogen Dahanca 24 DAHANCA 26 DAHANCA 28A Dahanca 30 Dahanca 31 Dahanca 32 DAHANCA 33 DAHANCA 35 DAHANCA 37 DAHANCA 38 (DAHANCA-PRO) DALIAH DANGER emesis DANSAC - open Dansac - RTC DANUBE Darenca 1 -Immunterapi og bevacizumab DART DASTOP 2 DBCG / CIRRO RT PBI DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 DBCG Proton Trial DBCG Proton Trial DBCG RT Natural DC Prost DESKTOP III DISULFIRAM trial DN10016 / APD403 DNA-PK Inhibitor MSC2490484A og strålebehandling DNOG-2 DOMUS DOS Double-Biopsy Doxo DUO-O EARL ECCA Effekten af geriatrisk intervention hos skrøbelige ældre patienter i adjuverende kemoterapi for tarmkræft EGF-receptorer - cancerdiagnose og erlotinib EGFR-mutation ved lungekræft Einstein-intervention Elektrokemoterapi til patienter med rectumcancer Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling Embrace Embrace II EMERALD EMMY - Exercise in Multiple Myeloma EMN12/ HOVON 129 PCL En audit over operationskvaliteten for kolon cancer målt på den tilbageblevne karlængde En global register-undersøgelse for gravide kvinder behandlet med Glivec® og/eller Tasigna® EndoVe EnestPath ENGOT-EN2 ENGOT-EN3-NSGO/PALEO Enliven PLX108-10 ENRICH EORTC 1209/Nintedanib EORTC 1709 EORTC 18081 (PIA) Epirubicin EPSSG RMS 2005 EPSSG RMS 2005 metastatisk EpSSG-NRSTS 2005 Erlotinib-PK EsPhALL Et ikke-blindet, dosiseskalerende fase I forsøg med DNA-PK hæmmeren MSC2490484A hos patienter med fremskredne solide tumorer eller kronisk lymfocytær leukæmi Et randomiseret, dobbeltblindet, multicenter fase 3-forsøg der sammeligner veliparib i kombination med carboplatin og paclitaxel vs. placebo plus carboplatin og paclitaxel hos forsøgsdeltagere med tidligere ikke-behandlet fremskreden eller metastatisk squ EU MDS EURELOS Euro LB 02 EURO-SKI EuroNet-PHL-C1 EuroNet-PHL-C2 EV-301 (Enforce) Evaluering af diagnostik af kræft i tyktarmen og vurdering af ny kardannelse i kræftknuden EVI-3 EVITA EWOC-1 (Elderly Women Ovarian Cancer) forsøget EWOG-MDS 2006 Exjade, ICL-670 FANDANGO FAP/BP29842 Fase 0 R-CHOP FASTERCC Feasibility study for MR Linac FGF117360 FHCRC 1840.00 FHCRC 2206 FHCRC 2448 (GVH) FIERCE-22 FIGHT-101 (Incyte) FIGHT-201 (Incyte 201) FIGHT-207 (Incyte 207) FIGHT-302 FIOL FIORELLA FIRST FLT-NET FLYER FOLFIRINOX Folfoxiri-Toco FORT-1 Fotoferese/GVHD FOxTROT Foxy-5 Foxy-5, 1.b Fulima FUZE (Debio) Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter Galaktose PET/CT og stereotaksi GAND EMESIS GAPVAC GARNET (TSR-042) Gastric microperfusion in patients undergoing gastroesophageal resections GCT1015-04 (ENGOT-cx6) GCT1015-05/cx8 GCT1042-01 GCT1044-01 GCT3013-01 GEN-501 GEN503 GEN701 GEN702, HuMax-TF-ADC GENAU Gennemførlighed af styrketræning hos hovedhalskræftpatienter under konkomitant kemoradioterapi Genomisk profil, genanalyse GERICO GESICA GI 1312 GLOW GMI-1271-230 GOC-B-P GOSSAMER GOX-P GRASPA HaemOPtimal HAI HAI (mammae) med begrænset ekstrahepatisk sygdom HAI (mammae) uden ekstrahepatisk sygdom Halo 109-301 HARLEY HD-21 Heartcheck HER 3 BP27771B (RO5479599) Her-Tex HER2 BIOPSI HER2 ovarie HER2 TL HER2 VSL HER2CLIMB HER2CLIMB-02 HERAN HERBY (ITCC-019) HH 1401 HI-AIM Hilus Hovon 126/NMSG 21 HOVON 95/NMSG 19 HPV-test, cervical cancer og follow-up HR-NBL-1/SIOPEN hu3F8 201 HuMax-AXL-ADC Hy-Qvia-Pass Hyperbar oxygen I-WALK-CRC: Interval-gangtræning for Colorectal Cancer Patienter I3Y-MC-JPCM iBLAD ICARIA ICC APL STUDY 01 IDHENTIFY/AG-221 Ido IDO malign melanom IELSG32 ILIAD IMagyn050/YO39523 IMbassador 250 IMMOMEC IMmotion IMmotion 010 - WO39210 (Adj. Atezolizumab) ImmunoBreast Immunocore IMMUNOX IMPACT Impassion 030 Impassion 130 IMPROVE-IT IMROZ – EFC12522 InCyte LU 1433 INHALE INOVATYON Interfant-06 Intratumoral Influenza Vaccine IntReALL SR 2010 IPATential150 - CO39303 IPI-145-08 (Infinity) Irofulven fase II Irofulven screening ITCC-059 Inotuzumab JAK1-2 hæmmerbehandling (INC424) JANUS Javelin JAVELIN 100 Javelin Bladder 100 Javelin BRCA/ATM Javelin Renal 101 KAB, tro og livskvalitet ved nyrekræft Kaleidoscope Kamilla KASTEL KCP-330-001/Karypharm KCP-330-002 / OZM-043 KCP-330-005 (SIGN) Keynote 045 KEYNOTE 054 Keynote 061. MK 3475-061 Keynote 158 (Pembrolizumab basket) KEYNOTE 180 KEYNOTE 181 Keynote 189 KEYNOTE 240 KEYNOTE 355 Keynote 427 Keynote 590 Keynote 859 Keynote 866 Keynote 905 Keynote 937 Keynote-173 KEYNOTE-177/MK-3475 Keynote-587 Keynote-654-04 KEYNOTE-698 / ECHO-303 KEYNOTE-975 Keynote-991 Keynote-992 (SKIB) KIDES-203 KING KO-TIP-007 Kombinationsprotokollen Kronisk kuldeagglutinin syndrom (CAD) LAG 3 (CA224-020) Laparoskopisk versus hånd-assisteret laparoskopisk nefrektomi som dagkirurgisk indgreb LAPC-03 LAPTOP Latitude LEAP-009 LEAP-011 LEAP-012 LERFOX-C Lever ctDNA LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001) LiPlaCis LON-GAS Lonsurf Lorlatinib vs. Crizotinib (B7461006) LOXO-ext-17005 LOXO-TRK-15002 Loxo-TRK-15003 (SCOUT) LSD1 (NP39148) - (ED SCLC) LUCANO-2 LUCAS Protokollen Luna (CLDK378A2301) LungeTRIO LUX 2 LYCA Lymrit-37-01 Lynx Lytix M15-550 Venice-1 M15-654 MA 1408 ComBoPET Magnolia Maia MMY 3008 Maja Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme (PTH/CAG) MammaDNA Markering af nonpalpable forandringer i brystvæv MATRix - IELSG 43 MDS-EPIGNOM MECORA MEDI 4736-MM-003 (Fusion) MEDI-4736-MM002 Medi4736-DLBCL-001 MEDI4736-MM-002 (Fusion 2) Melanom BMS CA184-178 Melflufen MEMBRAINS MEMMAT Mercaptopurin kinetik MERU Meteor MF ReTHINK MICRO MILO miRNA MK-3475-048/KEYNOTE-048 ML DS 2006 MM 1304 MMIR MMY1004 MO29872 (IPSOS) MODRA Modufolin MODUL MOMENTUM MonAlec Monaleesa Monaleesa 3 MonarchE MORPHO MP0250 (Mirror) MR-hyperpolarisation MR-scanning MR-Scanning kontra Mammografi MRI-FLT-PET MSCNET CancerStamCell MM Murano-G028667 Musik og Kræft MY0001 MyVES Nala NAME Nano Knife NARLAL 2 NAVIGATE (LOXO-TRK-15002) NavMetro Negiri NeoAEGIS NeoCol NEOLAR NeoToc Neptune NeuroOx New SPCRC Niip - CheckMate 8HW Nintedanib, BIBF 1120 NMDSG10B NO-protokol NOPHO ALL CNS NOPHO ALL-2008 (voksne) NOPHO ALL2008 (børn) NOPHO ALL2008 6MP dosisintensivering NOPHO leukæmi biobank NOPHO-DBH AML 2012 Nordic 8 NORDIC 9 Nordic BTC-01 Nordic ET-Nec Nordic Nec NORDIC-SUN NorPACT-1 NOTCH NOVA NP30179 NP39461 NP39488 NP40126 NP41300 NUCOG 1 / VINGEM OCEAN ODX-002 Olaparib, MK7339-002-00 Onkogeriatri ONO-4538-24/ CA-209-473 Onyx-ARROW CFZ014 OPAL OPRA OPTIC OPTIC 2L OPTIMISM MM-007 Optipal 1 OPTIPAL II Optune OReO P5x5 protokollen P5x5 protokoller PACE-AL Patient activation through counseling and exercise – Acute leukæmi PACE-Mobil-PBL PACTO PAGIST PAOLA-1 PARAT PARP-inhibitor 2x-121 PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie) PEACE III PEARLS Perfusion skanning af nyretumor Perioperative Interferon-alfa2a Peritoneal skylning som led i optimeret diagnostisk udredning af cardia cancer Peroral irinotecan - SOL-901 PERSEUS PERSIMUNE (biobank) Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk cancer – et randomiseret interventionsstudie PET-BOOST PET-CT ved AML PET-Stråle PET/MR PeTra Philemon Phoenix PIPAC PIPAC-OPC2 PIPAC-OPC3 PIPAC-OPC4 PIVOT 10 (NEKTAR) PIX306 PLIANT PNH-registrerings studie Pollux/MMY 3003-daratumumab Posiri Pre-Can PREBEN PRECODE PreVent-ACaLL Prima PRISM PROCAN PROfund Prolong (CCL) PROLUCA PROMova ProSeq Cancer Prospektiv randomiseret undersøgelse af laparoskopisk ultralydskanning’s værdi ved laparoskopisk resektion af patienter med kolorektal cancer Prospektive PET Prostvac ProTarget PROTECT PROTRACT ProWide Prædiktion lunge DNA Prædiktive biomarkører ved metastatisk modermærkekræft PSA-ERECT PUMA-NER-5201 Qol projekt QoL-MM QoLATI - DAHANCA 34 RAD001, everolimus Radicals Radium 223 RAINFALL RAMP Ramucirumab/merestinib til galdevejskræft (JSBF) Randomiseret 1. linie behandling for cholangionom Range Rover RAPIDO - Rectal cancer And Pre-operative Induction therapy followed by Dedicated Operation Raske forsøgspersoner (over 60 år) søges til forskningsprojekt i blodsygdomme Re-RAD-1 REACH-2 REACH3 REASSURE rEECur Regorafenib Regorafenib biomarkør Rehabiliteringsbehov ved gynækologisk kræft og sammenhæng med tilknytningsstil RELEASE (PCIA 203/18) RESPECT Respons på ALK targeteret behandling Rilotumumab (RILOMET-1) Robust (BP41628) RUBY (ENGOT-EN6) SA 1510 dox + olaratumab SAKK 35/14 SAUL SAVANNAH SBRT – PC01 SCO-101 Screening og systematisk follow-up af kardiopulmonær komorbiditet hos patienter, som er opereret for coloncancer SEALS Xpert - DaBlaCa-15 SEAVATS studiet SEED Selumetinib Senfølger efter behandling for kræft i brystet (SEEK-B) -disponerende faktorer for kroniske smerter efter behandling for brystkræft SENOMAC SENTIREC I SENTIREC II SEQTOR Siesta Simplify1 SINGLE SIOP 2001 Wilms tumor SIOP-LGG 2004 SIOPEL 4 SIOPEL 6 SIOPEL-5 HCC-1 Smoldering MM vaccination SOFT SOLAR-1 SOLSTICE Sopra SPCG 15 SPCG 15 SPECT ved lungecancer SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST Stamcellebehandling af lymfødem som følge af tidligere kræftbehandling STAR-TReC Statin protokol STEREOCORD Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren STESIDES STOP-OP Stråleinducerede hjerneskader STRASS Stratus (MM-010) Sugetabletprotokol SUPE-R Support Sutrica Sym015 (anti-MET) SYNK Systematisk behovs- og risikoscreening T-celle terapi i kombination med peginterferon til patienter med metastatisk malignt melanom T-celle terapi i kombination og vemurafenib T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer T-celle terapi på tværs af cancerdiagnoser T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom T-celle terapi til patienter med metastatisk ovarie cancer T-cellebaseret immunterapi TAHOE TAK788 TARGIT-E TARLAL (CIRRO-IP020209) TASCO 1 Tasquinimod TaxOvar Tazemetostat TEAM TEAM ALLTogether TED14147 TEM TestisCAB TET-SEL THORA Tidlig opdagelse af hjerteskader hos lymfekræftpatienter TIGER TIL-2 TIM3 - NP40435 TIP Tivo-3 TKI Nyre TKI258 Extension TMB-H (CheckMate 848) Toco-CoR TocoOvar TPO Transmuskulær Quadratus Lumborum nerveblokade til laparoskopisk hemikolektomi TREM Tremelimumab TRESR Triangle TRIPPLE-R TRITON2 TRITON3 TULIP Two-dose (MK-3475-010-00) Tyggegummi mod mundtørhed efter strålebehandling Ude godt - hjemme bedst uPARCRPC VALERIA VEGFmammae VeLi-BRCA Veliparib Veliparib Vemurafenib/ipilimumab immuncellekarakterisering VeTo VIABLE (Sotio) VICTORIA VINSOR VISION/HOVON 141 CLL VITAL Waldenström Watchful Waiting Watchful Waiting 2 Watchful Waiting 2 (WW2) WP12 WP29945 WP41188 WW3 XeNa Xentuzumab