Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Two-dose (MK-3475-010-00)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Tilbagefald, Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har ikke-småcellet lungekræft, som ikke kan fjernes ved en operation, og du tidligere har fået behandling med carboplatin eller cisplatin kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. Forsøget undersøger, hvad der virker bedst, forsøgsstoffet MK-3475 eller kemostoffet docetaxel, når målet er at holde kræften i ro.

Baggrund for forsøgsbehandlingen MK-3475 er et nyt lægemiddel. Det har vist lovende resultater hos patienter med ikke-småcellet lungekræft, men er endnu ikke godkendt til behandling.

Dette forsøg sammenligner to forskellige doser MK-3475 med standard kemostoffet docetaxel, der er godkendt til behandling.

Man ser hvilken behandling, der virker bedst, når man vil få kræften til at skrumpe og/eller holde sig i ro.

MK-3475 virker ved at aktivere dit immunforsvar. Det blokerer en af de vækstveje, som kræften benytter til at vokse.

Formål Forsøget skal undersøge effekten og bivirkninger ved MK-3475 og sammenligne med kemostoffet docetaxel.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har ikke-småcellet lungekræft, som kan ses på en CT scanning
 • Du tidligere har fået carboplatin eller cisplatin for lungekræft, og kræften ikke kan fjernes ved operation
 • Kræften ikke længere er i ro
 • Kræften har en såkaldt EGFR mutation og ikke længere er i ro efter behandling med erlotinib eller gefitinib eller kræften har en såkaldt ALK translokation og ikke længere er i ro efter behandling med crizotinib
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)
 • Kræften er en såkaldt PD-L1 positiv tumor
 • Dine bivirkninger fra sidste kemoterapi kan klassificeres som værende af grad 1 eller mindre
 • Du ikke har gener fra tidligere operationer eller strålebehandling.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået behandling med docetaxel for din sygdom
 • Du får behandling med steroider (f.eks. prednisolon) eller anden form for immundæmpende medicin
 • Du efter din kemoterapi har fået vedligeholdelsesbehandling med et andet kemostof, end det du fik først
 • Du har fået kemoterapi, biologisk behandling eller større operationer inden for 3 uger
 • Du har fået strålebehandling med mere end 30 Gy indenfor 6 måneder inden forsøgsbehandlingen eller strålebehandling med max 30 Gy inden for 7 dage
 • Du har fået en såkaldt tyrosinkinasehæmmer inden for 7 dage
 • Du tidligere har fået behandling med såkaldt anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2, anti-CD137 eller CTL4 antistof
 • Du tidligere har haft en anden kræftsygdom
 • Du har gener som følge af, at kræften har spredt sig til hjernen
 • Du har en aktiv autoimmun sygdom
 • Du tidligere har fået stamcelletransplantation
 • Du har en alvorlig lungesygdom
 • Du er blevet vaccineret med levende vaccine inden for 30 dage før første behandling
 • Du har en behandlingskrævende infektion, HIV eller kronisk leverbetændelse B eller C
 • Du får behandling med bestemte lægemidler.


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får tilbudt behandling med tyggegummi, og hvem der kontrolleres på sædvanlig vis.

Sådan foregår behandlingen I forsøget deltager 210 patienter, hvoraf 140 patienter vil blive tilbudt tyggegummi, og 70 patienter vil følges på normal vis.

Hvis du skal bruge tyggegummi, skal der opsamles to spytprøver, en før og en under brug af tyggegummi.

Du skal anvende tyggegummi i 1 måned og på følgende måde:
 • Minimum 5 gange om dagen
 • Minimum af 5 minutters varighed
 • Senest 5 minutter før hovedmåltider
 • I forbindelse med let fysisk aktivitet
Ca. 1 måned efter forsøgets afslutning, opsamles igen to spytprøver, og du overgår til det normale opfølgningsprogram.

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Sjællands Universitetshospital, Næstved (Lukket)
 • Sygehus Sønderjylland i Sønderborg (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 02-09-2020

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat