Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: GI 1312

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Galdeblære- og galdegangskræft
Forklaring Du kan deltage i dette forsøg, hvis du har galdegangskræft, og du tidligere har fået én type kemoterapi. Forsøget undersøger hvor effektivt en kombination af 3 kemostoffer og et antistof holder kræften i ro. Man vil også undersøge, hvor godt patienterne kan tåle kombinationen. Alle stofferne er allerede godkendte stoffer

Baggrund for forsøgsbehandlingen I Danmark får patienter med galdegangskræft, som ikke kan fjernes ved operation, oftest tilbudt kemoterapi. Det kan være en kombination af gemcitabin, capecitabin og oxaliplatin.

I de tilfælde, hvor denne kombination ikke længere holder kræften i ro, er der oftest ikke noget tilbud om yderligere kemoterapi.

Derfor undersøger forskerne i dette forsøg om kombinationen af kemoterapi givet sammen med antistoffet bevacizumab, atter kan få kræftsygdommen til at holde sig i ro.

Irinotecan, gemcitabin og capecitabin er alle godkendte kemostoffer.

Det samme er antistoffet bevacizumab. Det hæmmer dannelsen af blodkar, så kræftcellerne får sværere ved at få næring og vokse.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Formål Forsøget undersøger hvor god kombinationen af irinotecan, gemcitabin og capecitabin, givet sammen med antistoffet bevacizumab, er til at holde kræften i ro.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du enten er over 65 år eller er 18-64 år gammel og enten har en alvorlig sygdom eller nedsat nyrefunktion
 • Du har kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) eller småcellet lymfocytært lymfom (SLL)
 • Man kan følge din sygdom med scanninger
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
 • Din sygdom er aktiv og kræver behandling jf. iwCLL kriterier


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har primær refraktær myelomatose defineret som patienter, der aldrig har opnået som minimum minimalt respons af nogen behandling under sygdomsforløbet
 • Udelukkende har lette immun-kæder som målbar sygdom
 • Du tidligere har fået behandling med pomalidomid
 • Du har fået anti-myelomatose behandling (inklusiv dexamethason) inden for 14 dage inden lodtrækning i forsøget
 • Du ligger i sengen eller sidder i en stol mere end halvdelen af dagen og har brug for hjælp til at klare dig (performancestatus 3-4)
 • Dine hvide blodlegemer eller blodplader er for lave
 • Dine organer ikke fungerer godt nok til at du kan deltage
 • Du er overfølsomhed over for thalidomid, lenalidomid eller dexamethason
 • Du har en alvorlig hjertefejl


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsstoffet isatuximab plus standardbehandling. Den anden gruppe får kun standardbehandling.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning.

Skal du have forsøgsbehandling får du isatuximab plus pomalidomid og dexamethason.

Skal du have standardbehandling får du pomalidomid og dexamethason.

Isatuximab får man på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Pomalidomid og dexamethason tager man som en tabletter. Du kan tage medicinen derhjemme og behøver ikke være indlagt.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse på minmedicin.dk om dexametason (Abcur®) bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Sanofi

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2015-003158-42, Clinicaltrials.gov nr.: NCT02811822

 • Denne side er sidst opdateret: 29-06-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat