Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: SEED

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Mavekræft, Spiserørskræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Har du kræft i spiserøret eller mavesækken, som enten har spredt sig eller som ikke kan fjernes med en operation, kan dette forsøg være en mulighed. Man undersøger effekten af to former for kombinationskemoterapi.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Der findes fortsat ikke en universel accepteret standardbehandling til kræft i spiserøret eller mavesækken, når kræften har spredt sig eller ikke kan opereres bort.

I dette forsøg vil forskerne derfor undersøge effekten af to behandlinger, der begge kombinerer forskellige typer kemoterapi.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har kræft i mavesækken eller spiserøret som har spredt sig, eller som ikke kan fjernes ved en operation
  • Kræften er HER2-negativ
  • Du er under 75 år
  • Det er planen at du skal have kemoterapi
  • Din nyre, lever, hjerte og knoglemarv fungerer tilfredsstillende


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Du tidligere indenfor 6 måneder før forsøget har fået kemoterapi.
  • Du har svære bivirkninger fra tidligere kemoterapi
  • Du har en anden aktiv kræftsygdom.


Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

I forsøget vil du få behandling med 15 serier. De første to serier består af ibrutinib. Derefter vil du få 13 serier med ibrutinib og venetoclax. En serie varer 28 dage.

Det vil muligvis være nødvendigt med en kort indlæggelse, når du starter behandling med venetoclax.

Efter de 15 serier vil du blive undersøgt, og hvis der stadig er såkaldt restsygdom i blodet og knoglemarven, vil du få en såkaldt vedligeholdelsesbehandling med ibrutinib efterfølgende. Hvis der ikke er restsygdom i blodet og knoglemarven, vil det blive afgjort ved lodtrækning, om du skal have behandling med ibrutinib efterfølgende.

Hvis du i lodtrækningen bliver udvalgt til ikke at modtage vedligeholdelsesbehandling, vil du blive behandlet med ibrutinib og venetoclax, hvis der skulle ske tilbagefald af sygdommen.

Kontrol
Efter behandlingen skal du gå til kontrol hver 3. til 6. måned i ca. syv år. Det svarer til, hvad der er normalt efter standardbehandling af CLL.

Bivirkninger ved behandlingen Læs om de mulige bivirkninger ved lægemidlerne på minmedicin.dk:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
  • Odense Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 22-05-2015

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat