Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: JANUS

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Bugspytkirtelkræft
Forklaring Dette forsøg ser på effekten af et ny stof kaldet Ruxolitinib givet sammen med kemoterapi. Det er til patienter, som har bugspytkirtelkræft, der ikke kan bortopereres, eller som har spredt sig. For at deltage skal patienterne før have fået kemoterapi, der nu ikke længere har effekt, eller som de ikke længere kan tåle.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Ruxolitinib er et forsøgslægemiddel, der endnu ikke er godkendt af sundhedsmyndighederne til behandling af bugspytkirtelkræft.

Stoffet er en Janus-kinase-hæmmer, også kaldet en JAK-hæmmer.

Janus-kinase er et enzym, der findes naturligt i kroppen. Små dele af disse enzymer spiller en vigtig rolle i styringen af cellevæksten og kroppens immunreaktioner.

Ruxolitinib hæmmer disse enzymer og får dem til at holde op med at fungere, så cellevækst og immunreaktioner bremses.

I forsøget kombinerer man Ruxolitinib med kemoterapien Capecitabin, der virker ved at forhindre kræftcellerne i at dele sig, så kræften ikke kan udvikle sig.

Capecitabin bruges normalt ikke til behandling af kræft i bugspytkirtlen, men er standardbehandling til andre kræftformer (blandt andet tyktarmskræft og brystkræft).

Formål Forsøget skal undersøge, om kombinationen af ruxolitinib og capecitabin har positive virkninger på patienter, der har kræft i bugspytkirtlen.

Det skal finde ud af, hvor længe forsøgspersoner med kræft i bugspytkirtlen lever efter at være blevet behandlet med capecitabin og ruxolitinib - sammenlignet med dem, der kun bliver behandlet med capecitabin

Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt de medvirkende for tilfældigt at afgøre, hvem der får behandling med forsøgsstoffet avelumab (MSB0010718C), og hvem der får standardbehandling med docetaxel.

Sådan foregår behandlingen Der vil være op til 650 personer, der deltager i forsøget, heraf ca. 10 fra Danmark.

Behandlingens varighed
Behandlingen er delt op i blokke, der hver varer henholdsvis 2 og 3 uger. En blok kalder man for en behandlingsserie.

Hvis du skal have behandling med avelumab (MSB0010718C), får du det hver 14. dag. Du får behandlingen på hospitalet, hvor du får stoffet sprøjtet ind i en blodåre gennem et drop i armen. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Behandlingen med docetaxel foregår på samme måde som behandlingen med avelumab, blot får du det hver 3. uge.

Behandlingsafslutning og opfølgningsforløb
Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis forsøgslægen skønner du ikke har gavn af behandlingen, eller hvis du selv ønsker at stoppe forsøget.

Hvis du stopper forsøget, vil du blive bedt om at møde på hospitalet til et afsluttende besøg.

Når du er færdig med behandlingen, skal du møde til et opfølgningsbesøg hos forsøgslægen inden 28 dage efter, at du er færdig med behandlingen. Herefter vil du skulle gå til opfølgning hver tredje måned. Din forsøgslæge vil aftale rammerne for videre opfølgning sammen med dig. Opfølgningen kan vare i op til 5 år efter, at forsøget er afsluttet.

Her kan du få behandlingen
  • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 17-04-2015

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat