Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: ODX-002

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Prostatakræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne, om behandling med stoffet osteodex har en gavnlig virkning på knoglemetastaser og livskvalitet. Det er til prostatakræftpatienter, hvis sygdom har spredt sig til knoglerne, og som ikke har haft gavn af kemoterapi.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Prostatakræft som har spredt sig til knoglerne giver ofte smerter og andre gener.

I dette forsøg undersøger lægerne, om behandling med et nyt stof kaldet osteodex har en gavnlig virkning på knoglemetastaserne og dermed forhåbentlig også på de gener, spredningen medfører.

Stoffet er et forsøgsstof. Det indeholder bl.a. alendronat, som er et godkendt bifosfonat. Bifosfonater bruges til at forebygge komplikationer ved knoglemetastaser.

Laboratorieforsøg tyder på at kombinationen af bifosfanater og kemoterapi er fordelagtigt, og tidlige studier har vist at patienterne kan tåle kombinationen. Men man har endnu ikke lavet et lodtrækningsforsøg med patienter, der bekræfter de foreløbige resultater.

Det skal dette studie hjælpe med.

Formål Forsøget skal vise, hvordan Ostodex påvirker knoglemetastaserne. Man undersøger også smerter, samt forbrug af smertestillende medicin og overlevelse.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har prostatakræft, der har spredt sig til knoglerne, og der er stigning i PSA
  • Du ikke har haft gavn af /eller kunne tåle kemoterapi med docetaxel, og du ikke har fået abiraterone eller enzalutamid
  • Dit serum testosteron er under 1.7 nmol/L
  • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)


Her kan du få behandlingen
  • Vejle Sygehus
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 03-03-2018

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat