Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Veliparib

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Æggelederkræft, Æggestokkræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I forsøget undersøger forskerne effekten af forskellige kombinationer af behandling med henholdsvis forsøgsstoffet veliparib, standardkemostofferne carboplatin og paclitaxel samt vedligeholdelsesbehandling med enten veliparib eller placebo (stof uden nogen virkning).

Du kan deltage i forsøget, hvis du har aggressiv æggestok-, bughinde- eller æggelederkræft, som har spredt sig, og du ikke tidligere har fået behandling.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Standardbehandlingen af æggestok-, bughinde- eller æggelederkræft er kemoterapi med stofferne carboplatin og paclitaxel. Behandlingen er effektiv, men mange får tilbagefald af sygdommen og behov for yderligere behandling.

Forskerne vil undersøge, om standardbehandlingen kan blive endnu mere effektiv, hvis den bliver kombineret med veliparib. I forsøget får man veliparib og/eller placebo i kombination med standardkemoterapi.

Veliparib er et forsøgslægemiddel, som endnu ikke er godkendt til behandling af kræft.

Veliparib (også kaldet ABT-888) er en PARP-hæmmer. PARP er et naturligt forekommende protein i kroppen, der hjælper kræftceller til at overvinde skader efter strålebehandling og visse former for kræftmedicin. Veliparib blokerer PARP og kan således forhindre, at kræftcellerne reparerer sig selv, og kræftknuden vokser. Veliparib har vist sig særlig effektiv mod kræftceller, der har et muteret (sygt) BRCA-gen, hvilket ca. 18 % af alle personer med aggressiv æggestokkræft har.

En del af forsøget er en gentest for at undersøge, om du har et muteret BRCA-gen samt blod- og vævsprøver for at få mere viden om biomarkører.-

Biomarkører er en slags advarselsblink, som kan vise, om patienten har brug for hurtig behandling eller ej. Man finder dem ved at analysere kræftcellerne gennem vævsprøver og blodprøver.

Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får hvilken behandling. Der er lige store chancer for at få hver af de tre mulige behandlinger.

Forsøget er dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Sådan foregår behandlingen I forsøget deltager ca. 1100 personer, heraf ca. 16 fra Danmark.

Behandlingens varighed
Du får behandlingen i serier. En behandlingsserie varer 21 dage.

De tre mulige behandlingskombinationer er:
  • Veliparib, carboplatin og paclitaxel i 6 behandlingsserier fulgt af 30 vedligeholdelsesbehandlingsserier med veliparib
  • Veliparib, carboplatin og paclitaxel i 6 behandlingsserier fulgt af 30 vedligeholdelsesbehandlingsserier med placebo
  • Placebo, carboplatin og paclitaxel i 6 behandlingsserier fulgt af 30 vedligeholdelsesbehandlingsserier med placebo
De første 6 behandlingsserier:
Du får carboplatin og paclitaxel på hospitalet, hvor stofferne et af gangen bliver sprøjtet ind i dine blodårer gennem et drop.

Du får behandling med carboplatin hver tredje uge.

Du får behandling med paclitaxel enten en gang om ugen eller hver tredje uge. Din læge vil beslutte, hvor ofte du skal have behandlingen med paclitaxel.

Du får veliparib og/eller placebo som en tablet. Du kan tage medicinen derhjemme, og behøver ikke være indlagt. Du skal tage medicinen to gange dagligt alle dage i hver behandlingsserie.

30 serier med vedligeholdelsesbehandling:
Du vil ikke længere få behandling med carboplatin og paclitaxel. Du skal fortsat tage veliparib eller placebo som tablet to gange dagligt hver dag.

Du vil løbende få en CT-scanning for at holde øje med udviklingen af din sygdom.

Forsøgsstop og opfølgning
Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Når du er færdig med behandlingen, eller hvis du udgår af forsøget, skal du møde til et opfølgningsbesøg inden for 30 dage efter sidste behandling. Herefter vil du skulle gå til opfølgning hver tredje måned i op til 10 år. Din forsøgslæge vil aftale rammerne for videre opfølgning sammen med dig.

Her kan du få behandlingen
  • Vejle Sygehus
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 15-01-2013

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat