Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: EGFR-mutation ved lungekræft

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Alle stadier (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne blodet for såkaldte biomarkører, når du får standardbehandling med erlotinib mod lungekræft. Forsøget indebærer ikke nogen forsøgsbehandling.

Baggrund for forsøget Dette forsøg er et såkaldt deskriptivt studie.

I forsøget får du taget en blodprøve. Den bruger lægerne til undersøge hvordan patienter med lungekræft reagerer på behandling med erlotinib.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har Ikke-småcellet lungecancer af typen adenokarcinom
 • Din kræft er såkaldt EGFR-muteret
 • Du har fået foretaget en vævspræve som led i udredning for lungekræft
 • Du skal have behandling med erlotinib som førstelinje behandling


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får behandling med blindpræparatet.

Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Sådan foregår behandlingen Halvdelen af forsøgsdeltagerne vil modtage behandling med Tostran. Det er et mandligt kønshormon som gel, der påføres huden på skulder, overarm, mave eller inderlår én gang om dagen i 12 måneder.

Den anden halvdel vil få behandling med et blindpræparat (et præparat, som er identisk med Tostran, men ikke indeholder aktivt stof)

Du vil skulle møde omkring 9 gange på Rigshospitalet. Besøgene vil vare mellem 15 minutter til 3 timers.

I løbet af forsøgsbehandlingen vil du få undersøgelser bl.a. i form af blodprøver, scanninger og måling af blodtryk.

Bivirkninger ved behandlingen Tostran er godkendt af Sundhedsstyrelsen til behandling af mænd med lavt niveau af mandligt kønshormon i blodet.
Læs mere om Tostran her
Tostran

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT: 2015-001452-30, Clinicaltrials.gov: NCT02991209

 • Denne side er sidst opdateret: 07-04-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat