Gå til sygdomsliste

EGFR-mutation ved lungekræft

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Alle stadier
Kort titel EGFR-mutation ved lungekræft

Forsøgets lange titel Brug af ny blodprøve til identificering af respons blandt patienter med lungecancer på targeteret behandling. Evaluering i dansk multicenterstudie

Overordnede formål Deskriptivt studie, der indsamler viden omkring de molekylærbiologiske mekanismer i lungecancer med EGFR mutationer. Projektets hovedformål er hypotesegeneration

Undersøgelsesdesign Prospektivt studie med blodprøvesamling

Primære endpoints At undersøge niveau af muteret EGFR i blodet i forhold til effekten af erlotinib.

Sekundære endpoints At monitorere niveau af muteret EGFR i blodet over tid i forhold til tidspunkt for progression ud fra RECIST.

Inklusionskriterier
  • Ikke-småcellet lungecancer, adenokarcinom
  • Påvist mutation i EGFR
  • Fået foretaget biopsi som led i udredning
  • Tilbydes behandling med erlotinib som førstelinje behandling


Eksklusionskriterier
  • Bioptering ikke mulig


Behandling Patienterne modtager standardbehandling. Førstelinje behandling er erlotinib.

Planlagt antal patienter Total: 200

Startdato August 2014

Deltagende afdelinger
  • Odense Universitetshospital (Lukket)
  • Regionshospitalet Herning (Lukket)
  • Aalborg Universitetshospital
  • Århus Universitetshospital
Protokolnr Clinicaltrials.gov: NCT02284633

Primær investigator Århus Universitetshospital
Dato for sidste revision 16-03-2018

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat