Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CheckMate 602

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Dette forsøg undersøger, om behandlingseffekten bliver bedre, hvis man tilføjer antistoffet nivolumab (Opdivo ®) til standarbehandling med pomalidomid og Dexametason. Nivolumab er en form for immunterapi. Forsøget er til myelomatospatienter, hvis sygdom er blevet værre, selv om de har fået behandling.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Nivolumab er et nyt lægemiddel til behandling af kræft. Det er et antistof, som hjælper kroppens eget immunforsvar til at bekæmpe kræften.

Det hører under de behandlingsformer, der kaldes immunterapi. Det virker ved at blokere kroppens naturlige bremser på immunforsvaret. Derved kan immunforsvaret holdes aktivt i bekæmpelsen af kræft.

I dette forsøg får man Nivolumab sammen med den sædvanlige standardbehandling med kemostoffet pomalidomid og Dexametason (binyrebarkhormon). Derudover får nogle patienter også kemostoffet elotuzumab.

Forsøget undersøger virkning, sikkerhed og bivirkninger af kombinationsbehandlingerne og sammenligner med den normale behandling med pomalidomid og Dexametason alene.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har myelomatose - som på trods af behandling vokser eller er kommet tilbage
  • Det er muligt for lægerne at kontrollere, om din sygdom udvikler sig
  • Du inden forsøget har fået mindst to forskellige behandlinger af en bestemt art


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Du udelukkende har knogle- eller ekstramedullær plasmacytom sygdom
  • Du har aktiv plasmacelle leukæmi


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får nivolumab sammen med standardbehandling. Den anden gruppe får kun standardbehandling.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Inden behandlingen går i gang, vil du få en grundig helbredsundersøgelse.

Hvis vævsprøven fra din kræftsvulst er ældre end 6 måneder, vil du også taget en ny vævsprøve.

Herefter vil du ved lodtrækning komme i en af tre behandlingsgrupper:
  • Gruppe A: Her får du immunterapi (nivolumab og ipilimumab)
  • Gruppe B: Her får du immunterapi og kemoterapi (nivolumab,cisplatin og fluororuracil)
  • Gruppe C: Her får du kemoterapi (cisplatin og fluorouracil)
Kontrol
Mens forsøget står på, skal du løbende til kontrol med blodprøvetagning og CT-scanninger. I de første 48 uger vil du blive CT-scannet hver 6. uge. Herefter vil der gå 12 uger mellem scanningerne.

Når behandlingen stopper, skal du til kontrol to gange.

Herefter skal du til opfølgningssamtale hver 3. måned på hospitalet eller over telefonen.

Så længe kan du få behandlingen
Du vil få behandlingen så længe, at medicinen virker på din sygdom, og så længe du kan tåle den. Behandlingsperioden er dog maximalt sat til to år.
Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Her kan du få behandlingen
  • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 02-09-2019

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat