Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CheckMate 577

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Spiserørskræft
Forebyggende behandling efter operation (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg skal undersøge om antistoffet nivolumab (Opdivo®) kan styrke kroppens eget immunforsvar mod kræftceller for patienter opereret forspiserørskræft, og om behandlingen virker bedre end placebo. I forsøget undersøger man, om nivolumab kan forebygge tilbagefald, og hvilke bivirkninger behandlingen har.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Forsøget undersøger om nivolumab (Opdivo®) er bedre end placebo til at forhindre tilbagefald af kræften efter en operation, hvor man fjerner kræftknuden i spiserøret.

Behandlingen er en såkaldt forebyggende behandling, da der er en risiko for, at der efter operation stadig er enkelte kræftceller tilbage i kroppen.

I forsøget vil man undersøge, om behandlingen med nivolumab gør, at flere overlever kræftsygdommen.

Nivolumab er et antistof, som hjælper kroppens eget immunforsvar med at bekæmpe kræften. Det hører under de behandlingsformer, der kaldes immunterapi. Stoffet virker ved at blokere kroppens naturlige bremser på immunforsvaret. Derved kan immunforsvaret holdes aktivt i bekæmpelsen af kræft.

Nivolumab er allerede godkendt til behandling af modermærkekræft, lungekræft, nyrekræft og lymfeknudekræft. Antistoffet er godkendt til brug i USA, EU og Japan.Hvad er antistoffer?

Ved immunterapi lærer man immuncellerne at genkende kræftcellerne, så kroppen selv slår sygdommen ned. Det er en behandlingsform, hvor man udnytter specielle dele af immunsystemet til målrettet at bekæmpe kræftcellerne.
Der findes forskellige former for immunterapi.

Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får nivolumab sammen med standardbehandling. Den anden gruppe får kun standardbehandling.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Inden behandlingen starter gennemgår du en helbredsundersøgelse.

De tre mulige forsøgsbehandlinger du tilfældigt kan tildeles er i lodtrækningen er:
 • Nivolumab og Elotuzumab sammen med Pomalidomid og Dexamethason
 • Pomalidomid og Dexamethason
 • Nivolumab sammen med Pomalidomid og Dexamethason
Nivolumab og elotuzumab får du på hospitalet i en blodåre igennem et drop.

Pomalidomid og Dexamethason tager du som tabletter.

Forsøgets varighed
Længden af den periode, hvor du modtager forsøgsbehandling afhænger af virkningen på din sygdom, og om du kan tåle behandlingen.

Forsøgsbehandlingen er planlagt til ca. et år afhængig af, hvordan du reagerer på behandlingen.

Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Opfølgning efter forsøget
Når forsøgsbehandlingen stopper, skal du efterfølgende først møde til 2 opfølgningsbesøg, hvor din helbredstilstand vil blive fulgt. Det første ca. 1 måned og det andet ca. 3 måneder efter forsøgsbehandlingen er stoppet.

Herefter skal du til opfølgningssamtaler hver 3. måned enten på hospitalet eller over telefonen.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Midlertidig lukket)
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Bristol-Myers Squibb

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT: 2015-005699-21, Clinicaltrials.gov: NCT02726581

 • Denne side er sidst opdateret: 20-12-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat