Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CHIPAC

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Bugspytkirtelkræft
Forebyggende behandling efter operation (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Forsøget henvender sig til patienter, der er blevet opereret for bugspytkirtelkræft.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Undersøgelser har vist, at behandling med kosttilskuddet Benecta kan blokere proteinet YKL-40, der er et protein, som får kræften til at vokse. Der er dog stadig ikke nok resultater til, at man kan være sikker på, at stoffet gavner.

Derfor undersøger lægerne effekten og bivirkningerne ved behandling med Benecta.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt, og dine blodtal er gode nok til, at du kan deltage i forsøget
 • Du har en kræftknude, der har spredt sig, eller som ikke kan opereres væk eller har effekt af standardbehandling
 • En blodprøve viser, at du er egnet til at deltage


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har en kronisk betændelsestilstand i tarmen, problemer med at optage næring eller kronisk diarre
 • Du har tarmslyng eller tarm med midlertidigt stop
 • Du har en aktiv infektion, som kræver, du behandles med antibiotika
 • Du har en hjerte- og/eller lungesygdom
 • Du også deltager eller har deltaget i et andet studie inden for to uger op til dette forsøg
 • Der er symptomer på, at kræften har spredt sig til hjernen
 • Du er blevet behandlet med kemoterapi, radioterapi, binyrebarkhormon eller har gennemgået en operation inden for to uger op til forsøget
 • Du er i behandling med blodfortyndende medicin eller anden medicin, hvor lægerne vurderer, du ikke kan deltage i forsøget


Forsøgsmetode Det er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Forsøget består af en forundersøgelse og selve behandlingen, og forsøget strækker sig over 3 år.

Forundersøgelsen medfører 2-3 besøg i løbet af 2 til 4 uger.

BEHANDLING
Behandlingen gives i serier (En serie er på 28 dage). Du får copanlisib i en blodåre gennem et drop på dag 1, 8 og 15 i hver serie.

Under behandlingsperioden skal du møde op på hospitalet til en række kontrolbesøg, både for at modtage behandling og for at vurdere, hvordan forsøgsmedicinen påvirker din tilstand.

Første serie medfører derfor 5 besøg, anden serie medfører 4 besøg og herefter er der 3 besøg på hospitalet pr. serie

HVOR LÆNGE KAN DU FÅ BEHANDLINGEN
Baseret på din reaktion over for behandlingen, kan den forsøgsansvarlige læge beslutte sig for at ændre dosis af Copanlisib, udskyde den ugentlige infusion eller stoppe den permanent.

Din deltagelse i forsøget vil i alt vare ca. 3 år eller længere, så længe:
 • Kræften ikke forværres
 • Der ikke opstår uacceptable bivirkninger
 • Din sundhedstilstand tillader det
 • Det ikke er i din bedste interesse at skifte til et andet kræftbehandlingsregime.


Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Eudract nr: 2012-002602-52.

 • Denne side er sidst opdateret: 11-11-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat