Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: TET-SEL

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Thymuskræft (brislen)
Stadie 1, Stadie 2 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Lægerne undersøger i dette forsøg effekten og bivirkningerne ved behandling med forsøgsmidlet Selinexor hos patienter med fremskreden kræft i thymus (brislen), som har haft tilbagefald efter behandling med kemoterapi.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Selinexor er et forsøgsmiddel, der begrænser kræftknudens vækst ved at aktivere nogle proteiner i kroppen, som hæmmer kræftcellerne.

Læger har tidligere undersøgt behandling med selinexor for at komme frem til en sikker dosis af forsøgsmidlet til behandling.

Lægerne ved ikke, om behandling med selinexor har en god effekt, når det bruges på patienter med ukontrolleret kræft i thymus. Det bliver undersøgt i dette forsøg.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • En vævsprøve har vist, at du har lokal fremskreden kræft i thymus (brislen)
 • Kræften kan følges med skanninger
 • Kræften ikke kan opereres væk
 • Kræften har udviklet sig, selvom du har modtaget behandling med platinholdig kemoterapi
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Dine organer og knoglemarv fungerer tilstrækkeligt til, at du kan deltage i forsøget


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har betydende bivirkninger og/eller smerter fra tidligere behandling
 • Du har en anden alvorlig, ukontrolleret sygdom
 • Du har aktiv hepatitis B eller C
 • Du har symptomer fra hjernemetastaser, der kræver behandling med binyrebarkhormon
 • Du har været i behandling for en anden kræftsygdom inden for de sidste to år op til forsøgets opstart
 • Du har deltaget i et andet forsøg inden for fire uger, eller hvis du har modtaget kemoterapi inden for fire uger op til, at forsøget begynder


Sådan foregår behandlingen Der vil deltager ca. 100 personer fra Danmark i forsøget.

Forsøgets varighed
Forsøget starter kort efter, du har fået din diagnose og varer ca. 1 år.

I forsøget får du en række ekstra scanninger.

Du får tre scanninger i forbindelse med, at du starter behandlingen med kemoterapi:
 • Scanning 1 er en PET-scanning, MIBG-scanning og MR-scanning, som du får 0-7 dage før, du starter behandlingen med kemoterapi
 • Scanning 2 er en PET-scanning og MR-scanning, som du får 2-3 dage efter, du er startet behandling med kemoterapi
 • Scanning 3 er en MIBG-scanning, som du får efter fire behandlingsserier (du får behandlingen i serier, som typisk varer 3 eller 4 uger)
De første scanninger bruger lægen til at vurdere, om behandlingen med kemoterapi har påvirket hjertet.

Du får en MR-scanning efter 1 års behandling, som lægen bruger til at vurdere, om der er dannet bindevæv i hjertet.

Blodprøver
Som en del af forsøget tages en række ekstra blodprøver, som efter samtykke opbevares i en forskningsbiobank, som kun er tilgængelig, mens forsøget er åbent. Nogle prøver opbevares efter samtykke i en biobank i minimum 10 år.

Forsøgsstop
Forsøget stopper, hvis man ikke kan gennemføre de planlagte scanninger.

Bivirkninger ved behandlingen Da der i forsøget indgår flere scanninger end ved standardbehandling og kontrol af lymfeknudekræft, vil der samlet være en større strålerisiko. Den øgede strålerisiko svarer til ca. 4 års baggrundsstråling ved at bo i Danmark, og det betyder, at man får en lille øget risiko for at udvikle en ny kræftsygdom. Men den øgede risiko er meget lille og skal ses i forhold til, hvor stor betydning undersøgelsesresultatet har for, at man kan få stillet en diagnose og få den bedst mulige behandling.

De mest almindelige bivirkninger ved MR-scanning er kvalme og hovedpine, men generne er som regel moderate og går hurtigt over.

Du kan læse på minmedicin.dk om de hyppigste rapporterede bivirkninger ved behandling med adenosin:
 • Adenosin (Adenocor®, Adenosin "Life Medical" ®)
  Flere medicinvaremærker indeholder stoffet og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linket fører til et af mærkerne.
Læs mere om de forskellige scanninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2014-002226-13.

 • Denne side er sidst opdateret: 14-06-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat