Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Citadel 102

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring Forsøget skal finde frem til den optimale dosis af forsøgslægemidlet INCB050465, når det gives i kombination med lægemidlerne bendamustin og obinutuzumab. Lægerne vil også undersøge, hvor sikkert det er at bruge lægemidlet, hvor høj dosis man kan give og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet.

Forsøget er til patienter med follikulært lymfom, der ikke har reageret på behandlingen eller har fået tilbagefald.

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Non-Hodgkin-lymfomet har udviklet sig til et diffust storcelle B-celle lymfom
 • Du har eller har tidligere har haft et lymfom i hjernen
 • Du tidligere er blevet behandlet med idelalisib, andre selektive PI3K-hæmmer eller en pan-PI3K-hæmmer
 • Du tidligere er blevet behandlet med en Brutons tyrosinkinase inhibitor (fx ibrutinib)
 • Du har fået en stamcelletransplantation med celler fra en donor inden for de senest 6 måneder eller med dine egne celler inden for de sensete 3 måneder op til første dosis af forsøgslægemidlet
 • Du har aktiv graft-versus-host sygdom, hvor cellerne fra donor 'angriber' dine egne celler
 • Du er smittet med hepatitis B eller C


Forsøgsmetode Forsøget er åbent, hvilket vil sige, at både du og forsøgslægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang. Herefter fordeles deltagerne i to grupper:
 • Gruppe A: Parsaclisib dagligt i 8 uger + behandling med samme dosis parsaclisib én gang ugentligt
 • Gruppe B: Parsaclisib dagligt i 8 uger + behandling med en lavere dosis parsaclisib dagligt
Stoffet skal du tage som en tablet. Du kan tage medicinen derhjemme og behøver ikke være indlagt.

Så længe varer forsøget
Du vil få behandlingen i 48 uger.

Kontrol
Efter forsøgets afslutning vil forsøgspersonalet kontakte dig hver 12. uge. Du vil løbende få taget blodprøver, undersøgt dit hjertes funktion samt blive CT-scannet.

Bivirkninger ved behandlingen Meget almindelige bivirkninger til parsaclisib er:
 • Kvalme
 • Diarré
 • Træthed
 • Opkastning
 • Hoste
 • Nedsat antal hvide blodlegemer, der kan øge risikoen for infektioner
 • Udslæt
 • Svimmelhed
 • Lavt kalium i blodet


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Incyte Corporation

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2017-000970-12, Clinicaltrials.gov nr.: NCT03144674, sponsor protocol nr.: INCB50465-204

 • Denne side er sidst opdateret: 23-11-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat