Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: NavMetro

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Du kan deltage i dette forsøg, hvis du har fremskreden ikke-småcellet lungekræft, og du skal have carboplatin (Accord) og Vinorelbin (Navalbine®). I forsøget ser lægerne om det forbedrer behandlingen og mindsker bivirkningerne, hvis man giver Navelbine anderledes end normalt.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Når man har fremskreden ikke-småcellet lungekræft og skal behandling med carboplatin og Navelbine, får man normalt Navelbine som kapsler dag 1 og 8 hver 3. uge – og i alt får man 4 behandlinger.

I dette forsøg får du den samme behandling, men Navelbine-kapslerne bliver givet i små doser dagligt i hele behandlingsperioden.


Målet for behandling af patienter med fremskreden ikke småcellet lungekræft (NSCLC) er at lindre symptomerne, forlænge overlevelsen og samtidig give bedst mulige livskvalitet.

Forsøget vil undersøge, om det er bedre og mere skånsomt, at give Navelbine i en lav daglig dosis i stedet for en højere dosis i 2 dage i løbet af 3 uger.

Formålet med forsøget er at udsætte kræftceller kontinuerligt for lægemidlet, forebygge kræftcellernes reparation og eventuelt forbedre tumor kontrol.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har HER2 negativ brystkræft, som ikke kan fjernes ved operation.
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performance status 2).
 • Din oprindelige brystkræftknude er TOP1 positiv.
 • Du tidligere maksimalt har fået 3 typer kemoterapi, siden man konstaterede, at brystkræften ikke kunne fjernes.
 • Din sygdom ikke længere holder sig i ro.
 • Man kan se udbredelsen af kræften på en CT skanning.
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har haft en anden kræftsygdom.
 • Du har modtaget anden type kemoterapi eller eksperimentel behandling inden for 14 dage før start på dette forsøg.
 • Du har symptomer på, at kræften har spredt sig til hjernen.
 • Du har anden alvorlig sygdom.
Sådan foregår behandlingen Du får irinotecan en gang om ugen i 4 uger, efterfulgt af 2 ugers pause. Kemoterapien får du på hospitalet gennem et drop. Du får det ambulant - det vil sige uden at du behøver være indlagt.

Herefter får du lavet en scanning. Hvis den viser, at behandlingen har haft en effekt, og eventuelle bivirkninger ikke er for generende, fortsætter du med den samme behandling.

Behandlingen stopper, hvis kræften ikke holder sig i ro, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Stopper du med forsøgsbehandlingen, skal du aftale din videre behandling med lægerne fra den hospitalsafdeling, du normalt er tilknyttet.
Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:
 • Feber
 • Kvalme, opkastning, diarré
 • Blodmangel, øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
 • Væskemangel
 • Hårtab
 • Infektioner


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Midlertidig lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
 • Vejle Sygehus (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Eudract nr.:2012‐002348‐26. Videnskabs Etisk Komite nr: H‐1‐2012‐066. Herlev KFE nr: MA 1214.
 • Denne side er sidst opdateret: 07-01-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat