Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: OPTIPAL II

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Tyktarmskræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Forsøget henvender sig til patienter med tyktarmskræft. Lægerne vil undersøge, om de kan bruge blodprøver til at teste genetiske forandringer, der har betydning for, om du kan få behandling med en såkaldt EGFR-hæmmer.

Baggrund for forsøget Lægerne har fundet ud af, at nogle patienter med tyktarmskræft har gavn af en behandling med et antistof kombineret med kemoterapi. Antistoffet retter sig mod de såkaldte epidermale vækstfaktor receptorer (EGFR) og kan forstærke kemoterapiens effekt.

Cirka halvdelen af alle patienter med tarmkræft har nogle genetiske forandringer, der betyder, at de ikke har gavn af antistoffet. Derfor undersøger lægerne altid kræftvævet for forandringer, inden man får tilbudt behandlingen.

Hvem der kan få gavn af behandlingen, har lægerne tidligere vurderet ud fra tidligere prøver af kræftvævet.

I dette forsøg vil man i stedet undersøge, om man kan se forandringerne i blodet. Derfor vil lægerne undersøge om en blodprøve teknisk kan give de samme informationer om forandringerne, som kræftvævet kan.

De vil også kunne se, om der er opstået nye forandringer, inden du kommer i behandling med antistoffet. Hvis lægerne finder genetiske forandringer i blodprøven, vil du ikke få behandlingen med antistoffet.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har tyktarmskræft med spredning.
  • Du er egnet til at få behandling med EGFR-hæmmer.
  • Din sygdom kan følges med scanninger.
  • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2).


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Du har eller har haft en anden kræftsygdom inden for 5 år op til forsøgets start.


Sådan foregår forsøget Lægerne tager nogle blodprøver inden forsøgets start og inden dine planlagte scanninger under kemoterapi. Derudover får du taget en blodprøve hver fjerde uge, hvis du har behandlingspauser.

Her foregår forsøget
  • Herlev Hospital (Lukket)
  • Hillerød Hospital (Lukket)
  • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
  • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 12-05-2020

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat