Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Euro LB 02

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Alle stadier, Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg studie skal undersøge effekten af en standardiseret behandlingen af Non-Hodgin lymfom (specifikt lymfoblastær lymfom T-celle og præ-B-celle), hvor man ikke anvender strålebehandling. Det er til børn og unge under 22 år.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Helbredelsesraten for lymfoblastært lymfom er nu nået op over 80% for børn og unge.

Det er derfor blevet vigtigt at se, om man kan reducere forekomsten af senfølger til behandlingen.

I dette studie undersøger man derfor, om kemoterapi alene giver lige så gode helbredelseschancer som førhen, hvor bestråling af centralnervesystemet indgik i behandling.

Som en del af behandlingen tilpasser lægerne intensiteten af den 2-årige behandling til, hvor udbredt sygdommen var, da diagnosen blev stillet.

Behandlingen gennemføres i samarbejde med andre børnekræftlæger i Europa.
Formål Forsøget skal forbedre prognosen og øge lægernes viden om behandling af lymfoblastært lymfom hos børn og unge - uden at anvende strålebehandling.
Man kan deltage i forsøget hvis:
  • Man har lymfoblastært lymfom
  • Man er 0-21 år
  • Der foreligger informeret samtykke.
Man kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Man deltager i et andet forsøgsstudie
  • Man er gravid eller dyrker sex uden prævention
  • Man ammer.
Sådan foregår behandlingen Du stopper din TKI-behandling.

Derefter skal du gå til opfølgning og kontrol med månedlige blodprøver, det første halve år, det næste halve år hver 6. uge, i det andet år hver 3. måned.

Desuden vil der være klinisk kontrol hver 3. måned, hvor der også udfyldes spørgeskemaer.

Vender sygdommen tilbage, kan du selvfølgelig genoptage din TKI-behandling.

Her kan du få behandlingen
  • Afdeling udenfor Danmark
  • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 22-09-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat