Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: HAI

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Tilbagefald, Stadie 4, Stadie 5 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har kræft, der har spredt sig til leveren, og du ikke kan opereres, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. I forsøget får du kemoterapi direkte i leveren (regional kemoterapi), samtidig med at du får normal kemoterapi. Du får også et antistof kaldet cetuximab, hvis du har kræft i tyk- eller endetarmen uden en mutation i KRAS genet (vildtype), og du ikke før har fået antistoffet. Forsøget undersøger virkning og bivirkninger af behandlingen.
Formål Forsøget undersøger, hvor ofte levermetastaser skrumper efter behandling med regional kemoterapi hos patienter med brystkræft. Desuden bliver blodprøver og vævsprøver brugt til forskning.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har brystkræft, der har spredt sig til leveren (levermetastaser). Kræften må gerne være HER2-positiv
 • Kræften har i begrænset grad spredt sig til knoglerne eller lymfekirtlerne. Kræften uden for leveren må ikke have udviklet sig inden for de seneste 6 måneder.
 • Mindre end 70 pct. af din lever er ramt af kræft.
 • Lægen skønner, at operation eller radiofrekvensbehandling af levermetastaserne ikke vil gavne dig.
 • Kræften har ikke videreudviklet sig, mens du har fået behandling med capecitabin.
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde. (performancestatus 0-1)
 • Du tidligere er blevet behandlet med kemoterapistofferne docetaxel eller paclitaxel.
 • Dine blodprøver ligger inden for bestemte grænser.
 • Du underskriver en erklæring om, at du ønsker at deltage i forsøget, efter at du har modtaget grundig information om forsøget (informeret samtykke).
 • Det er muligt at nå metastaserne via et af leverens blodkar.
 • Du er villig til at anvende sikker prævention, hvis du er i den fødedygtige alder.
 • Du er henvist via Sundhedsstyrelsens second opinion panel.
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået anden kemoterapi end capecitabin inden for de sidste fire uger.
 • Du tidligere har fået behandling med oxaliplatin.
 • Du har svær nervebetændelse.
 • Du har en anden alvorlig, medicinsk sygdom (f.eks. svær hjertesygdom).
 • Du har en aktiv, ukontrolleret infektion.
 • Du tidligere har haft alvorlige og uventede allergiske reaktioner på stoffet fluorpyrimidin.
 • Du er overfølsom over for et eller flere af de stoffer, der bruges i forsøget.
 • Du har HER2-positiv brystkræft og samtidig problemer med vejrtrækningen, der kræver ilt-behandling.
 • Du har fået eksperimentel behandling i de sidste 14 dage før forsøget.
 • Du deltager i andre kliniske undersøgelser.
 • Du er gravid eller ammer.
 • Lægen vurderer, at du er for svækket til at modtage behandlingen.
Forsøgsmetode Fase II undersøgelse.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 29-03-2011

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat