Gå til sygdomsliste

Statistik om prostatakræft

Her kan du se statistik for, hvor mange der får prostatakræft hvert år, hvor mange der lever med sygdommen, og hvor mange der dør af den. Nogle finder styrke i overlevelsestal, mens andre bliver triste eller bange. Overvej, om gennemsnitstal kan tilføre noget positivt i kræftforløbet, inden du læser videre.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Flere overlever prostatakræft

Prostatakræft rammer sjældent personer under 50 år, og risikoen stiger med alderen.

Risikoen for at få stillet diagnosen steg markant efter 1995, hvor man i stigende grad begyndte at lave blodprøveundersøgelser for PSA. Men risikoen er stagneret eller faldet siden danske urologer i 2008 anbefalede kun at tage PSA-prøver hos mænd med symptomer.

Risikoen for at dø af prostatakræft har været konstant de sidste mange år med et svagt fald de sidste 10 år.

Overlevelsen er væsentligt forbedret siden 1995 og har været konstant de seneste 5 år.


Her kan du se, hvor mange der årligt får prostatakræft, og hvor mange der har prostatakræft i Danmark:

Antal personer med prostatakræft i Danmark

Mænd

Antal nye tilfælde pr. år:

(Gennemsnit for årene 2012-2016)

4.505

Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2016:

(Dvs. både personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, som betragtes som raske).

38.218

 


Her kan du se, hvor mange der i gennemsnit har overlevet prostatakræft mere end henholdsvis 1 og 5 år, efter de fik diagnosen:

Overlevelsen ved prostatakræft*

Mænd

Efter 1 år 98 pct.
Efter 5 år** 87 pct.

*Overlevelsen er defineret som ’relativ overlevelse’ for patienter diagnosticeret 2012-2016. Den relative overlevelse er et skøn over, hvor mange der overlever en bestemt kræftsygdom i f.eks. 1 eller 5 år efter diagnosen. Den ’relative overlevelse’ svarer altså til overlevelsen, hvis døden kun skyldes den konkrete kræftform.

**Efter 5-10 år vil risikoen for at dø af ens sygdom være meget mindre, så det næsten svarer til resten af befolkningen.

 


Her kan du se, hvor mange der årligt dør af prostatakræft:

Hvor mange dør af sygdommen?

Mænd

Dødsfald pr. år:

(Gennemsnit fra årene 2012-2016)

1.178


Mere statistisk om prostatakræft

Se flere nøgletal og udviklingen over tid:

Pdf-fil med nøgletal og grafer

Talgrundlaget for beregningerne på denne side stammer fra:

  • Det danske Cancerregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Befolkningsoplysninger fra Danmarks Statistik

Alle disse data er bearbejdet og samlet i NORDCAN.

Databasen NORDCAN

NORDCAN er en database med detaljerede oplysninger om forekomsten af kræftsygdomme i Norden. Du kan lave udtræk fra databasen og få resultaterne præsenteret i grafer og tabeller. Tallene opdateres løbende.

Database med kræftstatistik (NORDCAN)

Nye tal offentliggøres hvert år (med et års forsinkelse)

Hvert år offentliggøres nye tal med lidt over et års forsinkelse. Forsinkelsen skyldes, at der foretages en nøje kontrol af alle informationer blandt andet ved hjælp af registeret over dødsårsager i Danmark.

Ved slutningen af et år publicerer Sundhedsdatastyrelsen data fra det foregående år. Et halvt års tid senere er de færdigbehandlet og publiceret i NORDCAN.

Kræft i tal

Læs mere om nøgletal for kræft og se, hvilke kræftsygdomme der er de hyppigste i Danmark.

Statistik om kræft

Læs alt om prostatakræft:

Prostatakræft – forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Prostatakræft" på Cancerforum.