Gå til sygdomsliste

Hvad kan PSA-tallet bruges til?

Lægen kan bruge PSA-værdien i blodet til at stadieinddele og risikovurdere prostatakræft og til at kontrollere effekten af operation, strålebehandling og antihormonbehandling.

Stadieinddeling siger noget om, hvor udbredt kræftsygdommen er. Hos mænd, der har fået konstateret prostatakræft, er der en god sammenhæng mellem PSA-tallet og sygdommens udbredelse.

Hvis PSA er:
  • under 4,0 ng/ml, så er kræften begrænset til selve prostatas kapsel hos 70-80 pct.
  • over 10 ng/ml, så er kræften vokset gennem prostatakapslen hos mere end 50 pct.
  • over 50 ng/ml, så vil sygdommen hos næsten alle have spredt sig til lymfeknuderne, og hos omkring 80 procent have spredt sig til knoglerne

Obs:

PSA-værdien alene kan ikke bruges til at angive stadiet af sygdommen hos den enkelte. Men lægen kan ud fra bl.a. PSA-tallet, en endetarmsundersøgelse og resultatet af vævsprøver stadieinddele og risikovurdere sygdommen og derefter tilbyde den bedst mulige behandling.

PSA-tal og kontrol af behandlingens effekt

Lægen kan bruge PSA-tallet til at vurdere, hvor god en effekt operation, strålebehandling eller antihormonbehandling har på den enkelte patient.

Efter operation

Efter bortoperation af prostata (radikal prostatektomi) bør PSA-værdien i blodet blive så lav, at den ikke kan måles –– dvs. under 0,1 ng/ml. Når prostata fjernes, kan kroppen nemlig ikke længere producere PSA.

Hvis lægen kan måle PSA-værdien i blodet 3 måneder efter operationen, tyder det på, at der på tidspunktet for operation har været mere udbredt sygdom end først antaget.

Udvikler man en stigning i PSA-tallet senere i forløbet (trods at værdierne efter operationen ikke kan måles), tyder det på, at al kræften ikke er blevet fjernet ved operationen, eller at sygdommen eventuelt har spredt sig til andre dele af kroppen (metastaser). Prostatakræftceller, som har spredt sig til f.eks. knoglerne, producerer PSA på samme vis som cellerne i prostata.

Det er internationalt anerkendt at tale om et tilbagefald af sygdommen, hvis PSA-værdien er over 0,1 ng/ml.

Hvis der er stor sandsynlighed for, at der er efterladt kræftvæv ved operationen (lokalt tilbagefald), kan strålebehandling komme på tale som et nyt helbredende behandlingsforsøg.

Det er ikke alle, der udvikler symptomer, selvom PSA-værdien stiger efter operation.

Efter strålebehandling

Efter helbredende strålebehandling vil PSA-tallet hos de fleste falde til under 1,0 ng/ml. og– oftest være meget lavere. Kroppen kan stadig producere PSA, da noget godartet prostatavæv kan overleve strålebehandlingen.

PSA-tallet kan falde i op til 1 år efter endt strålebehandling.

Hvis PSA-tallet stiger til 2 ng/ml over det laveste PSA-tal, man har fået målt, kan der være tale om et tilbagefald af sygdommen.

Alt efter hvor lang tid, der er gået, kan det være et lokalt tilbagefald eller tegn på yderlige spredning af sygdommen.

Ved antihormonbehandling

Hos cirka 90 procent af alle patienter med udbredt prostatakræft, vil antihormonbehandling medføre, at PSA-tallet falder markant.

Omkring halvdelen af alle med knoglemetastaser vil opnå et PSA-tal på under 4,0 ng/ml. Hos nogle vil PSA-tallet være faldende i de første 6-8 måneder af antihormonbehandlingen.

PSA-værdien efter 3 måneders antihormonbehandling er et vigtigt pejlemærke, når lægen skal vurdere behandlingens effekt og chancerne for overlevelse.

Hvis PSA-tallet stiger på et senere tidspunkt, vil det være et udtryk for svigtende kontrol af prostatakræften, der har udviklet sig i løbet af det foregående halve år på trods af antihormonbehandlingen.

Læs mere

Undersøgelser ved prostatakræft

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbudTil pårørende

Hvis du kender en med kræft

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Prostatakræft" på Cancerforum.