Gå til sygdomsliste

Hvornår er PSA forhøjet?

Det er svært at give et klart bud på en normal grænseværdi for PSA i blodet. Grænseværdien anses for aldersafhængig, men de fleste læger går dog ud fra en grænseværdi på 4,0 ng/ml.

Indholdet af PSA i blodet stiger med alderen og med størrelsen på prostata. Risikoen for prostatakræft stiger, jo højere PSA-tal man har, men kræftrisikoen afhænger også af ens alder.

Derfor er det svært at give et klart bud på en normal grænseværdi for PSA i blodet.

De fleste læger går dog ud fra en grænseværdi på 4,0 ng/ml. Dette skal ses i lyset af, at PSA-tallet kan komme op på flere tusinde ng/ml ved svær og udbredt prostatakræft.

Diagram over grænseværdien for PSA

Figuren viser indholdet af PSA i blodet, og hvor mange procent der udviklede prostatakræft. Det vil sige, at 22 procent af alle mænd med et PSA-tal mellem 3 og 10 ng/ml vil udvikle prostatakræft.

Gråzone

Hvis PSA-værdien ligger mellem 4 og 10 ng/ml, taler lægerne om en 'diagnostisk gråzone'. Derfor vurderer lægen altid PSA-tallet ved at holde det op mod forskellige faktorer.

PSA-tallet skal holdes op mod en række faktorer

PSA-værdien kan i sig selv ikke sige noget om sandsynligheden for prostatakræft. Lægen må derfor holde tallet op mod en række faktorer:

  • Din alder
  • Eventuelle vandladningsgener inkl. dårlig blæretømning
  • Koncentrationen af PSA i blodet i forhold til prostatas størrelse
  • Stigning af PSA-tallet over tid
  • Forholdet mellem 'frit' og 'total' PSA

Alder og PSA-tal

Afhængig af din alder vil det være forskelligt, hvad der er en normal PSA-værdi i blodet. Tabellen angiver de aldersafhængige grænseværdier for PSA, hvor der er over en tredjedels risiko for, at det er prostatakræft.

Eksempel:

Hvis en 55-årig mand får målt sit PSA-tal til mere end 3,0 ng/ml, så anbefales det, at han bliver undersøgt nærmere for at få af- eller bekræftet mistanken om prostatakræft.

Alder PSA grænseværdi
Under 60 år 3,0 ng/ml
60-70 år 4,0 ng/ml
Over 70 år 5,0 ng/ml
Tabellen viser grænseværdier for PSA i blodet i forhold til mandens alder. Hvis en blodprøve viser højere værdier, bør man undersøges nærmere.

PSA's koncentration i blodet i forhold til prostatas størrelse

Ved at sammenligne koncentrationen af PSA i blodet med størrelsen på prostata, kan lægen vurdere, om der er grund til at tage en vævsprøve af prostata.

Man får målt størrelsen på prostata ved, at lægen indfører en ultralydsstav i endetarmen. Undersøgelse kaldes 'transrektal ultralydsundersøgelse' (TRUS).

PSA-værdien (ng/ml) divideres med antallet af kubikcentimeter prostatavæv. Er resultatet over 0,15 ng/ml/cc, kan der være øget risiko for, at der findes kræftvæv i prostata.

Stigning i PSA-tal målt over tid

Hvis PSA-tallet stiger med mere end cirka 1 ng/ml om året, tyder det på, at der er tale om prostatakræft. Det er dog svært at vurdere, da besværet vandladning og blæretømning kan give udsving i PSA-tallet.

Har du allerede fået diagnosen prostatakræft, så tyder en fordobling af PSA-tallet i en periode på mindre end 9-12 måneder på en foruroligende tiltagende aktivitet af sygdommen.

Forholdet mellem frit og total PSA

PSA findes i to former; som et enzym (frit PSA) eller bundet til et større protein.

Hos mænd med prostatakræft er PSA i større grad bundet til et protein i blodet, end hvis der blot er tale om en godartet forstørrelse af prostata.

Lægen udregner mængden af frit PSA i forhold til den totale PSA-værdi.

Er forholdet mindre end 0,2 (20 procent), øger det sandsynligheden for prostatakræft og dermed grunden til at få taget en ny vævsprøve af prostata.

Læs mere

Undersøgelser ved prostatakræft

Læs alt om prostatakræft:

Prostatakræft - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Prostatakræft" på Cancerforum.