Om Ruskjærholm

Om Ruskjærholm

Ruskjærholm ejes af Kræftens Bekæmpelse. Udover bygningerne hører der et naturskønt område på 24 hektar skov, hede, 2 skovsøer og nogle dyrkede marker til ejendommen.                                                                                    

Gårdens tidligere ejere Anna og Hans Bach Jensen donerede i juni 2008 gården med de dengang tilhørende 67 hektar jord til Kræftens Bekæmpelse.

I august 2008 blev der mellem Kræftens Bekæmpelse, repræsentanter fra lokalforeningen og de tidligere ejere udarbejdet en hensigtserklæring, hvori aftalerne om stedets fremtidige drift og anvendelse blev nedskrevet.

Der gik 2 år inden alle formaliteter og tilladelser var på plads, så gården formelt kunne overdrages til Kræftens Bekæmpelse.  

I slutningen af 2010 påbegyndtes en gennemgribende renovering af stuehuset, og i maj 2011 blev Ruskjærholm officielt indviet og taget i brug til lokalforeningens forskellige aktiviteter.

Siden er Ruskjærholm blevet udvidet flere gange. Først i 2012 med det lille aktivitetshus, og senere i 2015, hvor de sidste avlsbygninger blev fjernet og det store aktivitetshus mod syd blev opført. Endelig blev hytten, som ligger lige bag stuehuset, i 2018-19 udvidet med shelters, udekøkken og et toilet.

Det overordnede økonomiske og driftsmæssige ansvar for stedet ligger hos en styregruppe, der består af fem faste medlemmer med mulighed for at udpege yderligere to medlemmer. Styregruppens formand og et medlem udpeges af Kræftens Bekæmpelse. To medlemmer udpeges af Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Ikast-Brande, og et medlem udpeges af Ikast-Brande Kommune.

Den daglige drift og vedligeholdelse, samt ledelse og styring af de mange forskellige aktiviteter på Ruskjærholm varetages af ulønnede frivillige.