Om Ruskjærholm

Om Ruskjærholm

Ruskjærholm ejes af Kræftens Bekæmpelse. Udover bygningerne hører der et naturskønt område på 24 hektar skov, hede, nogle skovsøer og enkelte dyrkede marker til ejendommen. Gårdens tidligere ejere Anna og Hans Bach Jensen donerede i 2008 gården med de dengang tilhørende 67 hektar jord til Kræftens Bekæmpelse.

I august 2008 blev der udarbejdet en hensigtserklæring, som beskrev Anna og Hans` krav og forventninger til Kræftens Bekæmpelse ifm med donationen.                                                                                                             

Der gik 2 år inden alle formaliteter var på plads, så gården formelt kunne overdrages til Kræftens Bekæmpelse.  

I slutningen af 2010 påbegyndtes en gennemgribende renovering af stuehuset, og i maj 2011 blev Ruskjærholm indviet og taget i brug til lokalforeningens forskellige aktiviteter.

Siden er Ruskjærholm blevet udvidet af flere gange. Først i 2012 med det lille aktivitetshus, og senere i 2015, hvor de sidste avlsbygninger blev fjernet og det store aktivitetshus mod syd blev opført.

Det overordnede økonomiske og driftsmæssige ansvar for stedet ligger hos en styregruppe, der bl.a. består af Kræftens Bekæmpelses områdechef, en repræsentant fra Ikast-Brande Kommune og 3 repræsentanter fra lokalforeningen.

Den daglige drift og vedligeholdelse, samt ledelse og styring af de mange forskellige aktiviteter på Ruskjærholm varetages af ulønnede frivillige.

Langt de fleste af Ikast-Brande lokalforenings aktiviteter foregår på Ruskjærholm. De fantastiske bygninger og den pragtfulde natur giver optimale rammer for aktiviteter, der kan understøtte kræftramte og pårørende.                                                         

Kontaktperson:

Henning Busk

tlf. 29 84 83 09                                                                                                          

Frivilligleder på Ruskjærholm

Som tiden er gået, er viften af aktiviteter på Ruskjærholm blevet større og større, så der i dag er:

  • Gåture og samvær
  • Cafèmøder for kræftramte
  • Fri-træning for kræftramte
  • Netværksmøder for kræftramte
  • Kræftrehabiliteringsforløb (i samarbejde med Ikast-Brande kommune)
  • Mange besøg (foreningerne mv.)
  • Kurser i Kræftens Bekæmpelses regi
  • Udlån til andre patientforeninger

https://www.cancer.dk/om-os/kontakt/lokalforeninger/midtjylland/ikast-brande-lokalforening/kalender/