Om Ruskjærholm

Om Ruskjærholm

Ruskjærholm ejes af Kræftens Bekæmpelse. Udover bygningerne hører der et naturskønt område på 24 hektar skov, hede, 2 skovsøer og nogle dyrkede marker til ejendommen.                                                                                    

Gårdens tidligere ejere Anna og Hans Bach Jensen donerede i juni 2008 gården med de dengang tilhørende 67 hektar jord til Kræftens Bekæmpelse.

I august 2008 blev der mellem Kræftens Bekæmpelse, repræsentanter fra lokalforeningen og de tidligere ejere udarbejdet en hensigtserklæring, hvori aftalerne om stedets fremtidige drift og anvendelse blev nedskrevet.                                                                                                              

Der gik 2 år inden alle formaliteter og tilladelser var på plads, så gården formelt kunne overdrages til Kræftens Bekæmpelse.  

I slutningen af 2010 påbegyndtes en gennemgribende renovering af stuehuset, og i maj 2011 blev Ruskjærholm officielt indviet og taget i brug til lokalforeningens forskellige aktiviteter.

Siden er Ruskjærholm blevet udvidet flere gange. Først i 2012 med det lille aktivitetshus, og senere i 2015, hvor de sidste avlsbygninger blev fjernet og det store aktivitetshus mod syd blev opført. Endelig blev hytten, som ligger lige bag stuehuset i 2018-19 udvidet med shelters, udekøkken og et toilet.

Det overordnede økonomiske og driftsmæssige ansvar for stedet ligger hos en styregruppe, der  består af Kræftens Bekæmpelses områdechef, en repræsentant fra Ikast-Brande Kommunes sundhedsområde, Kb`s områdekonsulent og 3 repræsentanter fra lokalforeningen.

Den daglige drift og vedligeholdelse, samt ledelse og styring af de mange forskellige aktiviteter på Ruskjærholm varetages af ulønnede frivillige.