Gå til sygdomsliste

Akutte bivirkninger ved strålebehandling i hoved-halsområdet

Strålebehandling i hoved-halsområdet kan give bivirkninger i munden og svælget. Bivirkningerne er forskellige fra person til person og forsvinder som regel, når behandlingen er afsluttet. Her kan du læse om de forskellige typer af bivirkninger, og hvad du kan gøre for at lindre dem.

Bivirkninger, der opstår under behandlingen, går som regel stille og roligt over, efter behandlingen er afsluttet.

Bivirkningerne starter ofte 1-2 uger efter, man er begyndt på strålebehandlingen. De når deres maksimum efter 4-7 ugers behandling og aftager så småt 2-3 uger efter, at behandlingen er afsluttet.

Som regel er generne aftaget mærkbart 4-8 uger efter, at behandlingen er afsluttet.

Bivirkninger er forskellige fra person til person

Graden og omfanget af bivirkningerne ved strålebehandlingen afhænger af, hvor stort et område af kroppen man får strålebehandlet, den samlede dosis stråler man får, og hvor på kroppen man får strålebehandlingen.

Nogle kan leve, som de plejer uden at opleve større gener, mens de er i strålebehandling. Andre får gener, der påvirker deres dagligdag.

Forskellen på sene bivirkninger og senfølger

Hvis bivirkningerne først opstår, efter strålebehandlingen er afsluttet, kaldes det sene bivirkninger. Sene bivirkninger kan være til stede i måneder eller år. I nogle tilfælde kan de blive permanente og kaldes så senfølger. Dem kan du læse mere om her:

Sene bivirkninger og senfølger efter strålebehandling af hoved-halsområdet

Se film om, hvilke bivirkninger man risikerer at få efter behandlingen af hoved-halskræft. 3:45 min.

Se film om, hvilke bivirkninger man risikerer at få efter behandlingen af hoved-halskræft. 3:45 min.

Kræftbehandling kan give tandskader – få en tandstatus før behandling

Kræftbehandling kan give problemer med tænderne, især ved strålebehandling af hoved og hals, hvis mundhulen har været med i det bestrålede område.

Ved kemoterapi kan man også få gener i mundhulen, men bivirkningerne er som regel mindre og er som oftest forbigående.

Før behandlingen starter, er det derfor vigtigt, at du får efterset dine tænder (en tandstatusundersøgelse) på Tand, mund og kæbekirurgisk Afdeling, da du i nogle tilfælde kan få tilskud til behandling af tandskader, der skyldes kræftbehandlingen.

Tandstatusundersøgelsen skal bruges, når du søger om tilskud til tandpleje. Spørg din tandlæge om, hvordan du søger om tilskud. Du kan læse mere her:

Tilskud til tandskader efter behandling

Efter strålebehandlingen bør du fortsætte med hyppige tandeftersyn hos din tandlæge.

Mundtørhed

Generne ved mundtørhed bliver som regel gradvist mindre efter, at strålebehandlingen er afsluttet, men de fleste må leve med mundtørhed af varierende grad resten af livet. 

Mange oplever også, at de stadig producerer spyt, men at det har ændret karakter til sejt og meget generende slim.

Læs mere om, hvad du kan gøre for at mindske generne:

Gode råd ved mundtørhed og synkebesvær

God mundhygiejne er vigtig

Hvis din spytmængde er nedsat, vil der være større risiko for, at du får huller i tænderne. Du kan holde en god mundhygiejne ved at børste tænderne med en blød tandbørste og skylle munden med danskvand, kamillete eller desinficerende mundskyllevæske to til tre gange dagligt. Du kan eventuelt bruge en særlig blød tandbørste uden børster.

Spyttet kan blive sejt

Du kan også opleve hoste og en ændret slimproduktion, da spyttet kan blive mere sejt og svært at hoste op. Disse bivirkninger bliver som regel gradvist mindre, efter behandlingen er afsluttet.

Ændret eller nedsat smagssans

Smagssansen kan være påvirket flere måneder efter, behandlingen er afsluttet, men vender som regel gradvist tilbage til normal. For nogle kan den ændrede smagssans dog være varig. 

Nogle oplever, at maden smager for salt, for syrligt eller slet ikke af noget, mens andre oplever, at maden får en metalagtig smag. Få gode råd til, hvad du kan gøre for at få maden til at smage bedre:

Gode råd ved smagsforandringer

Rygning forværrer bivirkninger

Strålebehandling virker dårligere, hvis man ryger, og de fleste bivirkninger ved behandlingen kan forværres, hvis man ryger. Man bør derfor stoppe med at ryge, før strålebehandlingen starter.

Personalet på hospitalet kan hjælpe med gode råd og vejledning om f.eks. nikotinerstatning, hvis du vil stoppe med at ryge. Du kan læse mere her:

Rygestop under en kræftsygdom

Rødme, irritation og synkesmerter

Slimhinderne i munden og svælget kan blive irriterede, hævede, røde og gøre ondt, og du kan få synkesmerter. Smerterne forsvinder som regel inden for 2 måneder.

Generne kan behandles med smertestillende gel og medicin med paracetamol. Du kan eventuelt få morfin, smerteplaster eller anden smertestillende behandling, f.eks. gabapentin som er et middel mod nervesmerte.

Det er vigtigt, at du undgår de smertestillende lægemidler 'NSAID' (gigtmidler), da de kan give mavesår og irritere maveslimhinden i særlig grad under strålebehandlingen. Læs mere om medicinen og behandling af smerter generelt:

Gabapentin

Smertebehandling

Svamp i mund eller svælg

Mundhule og tandkød kan blive rødt og ømt, og du kan få sår, svamp og betændelse i mundslimhinden, som kan gøre det svært at spise og drikke tilstrækkeligt.

Når du har kræft, har kroppen dog brug for næringsrig mad, og derfor er det vigtigt, at du kan spise. Få gode råd til, hvad du kan spise:

Gode råd ved sår, svamp og betændelse i mundslimhinden

Svamp i munden ses ofte som belægninger på tungen. Svamp i mund og svælg kan behandles med fluconazol . Læs mere her:

Fluconazol

Rødme og irritation af huden

Rødme og irritation forsvinder igen og oftest allerede inden for de første uger efter, at strålebehandlingen er slut.

Hvis du vil passe godt på din hud, er det en god ide at bruge cremer og sæber uden parfume, undgå klorvand, barbere dig med el-shaver og bære bomuld eller silke mod den del af huden, der bliver strålebehandlet.

Hævelse på halsen

Det er almindeligt, at der opstår en hævelse udvendigt på halsen og under hagen ca. 2-6 måneder efter sidste strålebehandling. Hævelsen er ufarlig og forsvinder næsten altid igen i løbet af nogle måneder.

Hæshed

Nogle bliver hæse af strålebehandling af struben. Du kan også få irritationshoste og i sjældne tilfælde vejrtrækningsbesvær. Disse problemer opstår som regel 2-3 uger efter behandlingens start og skyldes, at slimhinderne bliver irriterede.

Generne bliver som regel gradvist mindre i løbet af 2-4 uger efter, behandlingen er afsluttet, når slimhinderne langsomt heler op igen.

Synkebesvær

På grund af den ændrede spytmængde- og konsistens, og fordi vævet kan være hævet eller mere stift efter strålebehandlingen, kan du få forskellige gener, når du spiser. Det kan være fejlsynkning, hvor mad og drikke går i den 'gale hals' og medfører hoste. Det kan også være, at det tager længere tid at spise, at du undgår mad med bestemt konsistens, eller at du, efter du har spist, er nødt til at rense munden for føderester.

Smerter og spisebesvær

Hvis du får strålebehandling af større dele af mundhulen og halsen, kan den del af slimhinden, der bliver strålebehandlet, blive beskadiget.

Det kan give smerter og spisebesvær. Ofte er det nødvendigt at tage stærk smertestillende medicin i den periode, hvor du får strålebehandling.

Slimhindeproblemer opstår som regel 2 til 3 uger efter, man er begyndt i behandling og varer ind til 2 til 4 uger efter sidste strålebehandling. Herefter heler slimhinderne langsomt op.

Ofte vil man dog kunne mærke, at slimhinderne i det strålebehandlede område er mere sarte end tidligere. Det kan give stort ubehag, når man spiser og drikker.

Generne kan lindres ved at spise kold mad med en blød og saftig konsistens.

Vigtigt at få nok at spise og drikke under og efter strålebehandling

Det er vigtigt, at du får nok at spise og drikke både under og efter strålebehandlingen. Personalet på hospitalet kan give dig råd og vejledning. Nogle afdelinger giver kostundervisning med råd og vejledning om god ernæring til både patient og eventuel partner. 

Her på siden kan du også finde gode råd om kosten under sygdom og behandling og finde lækre opskrifter, f.eks. på næringsrig og blød kost:

Kost til kræftpatienter

Sondemad kan være nødvendigt i en periode

Mange må leve af blød eller flydende kost, men det er desværre sjældent nok til at holde vægten oppe.

Hvis du ikke kan holde vægten oppe, mens du er i strålebehandling, kan du i en periode få mad igennem en tynd plastiksonde.

Sonden bliver ført gennem næsen ned i mavesækken. I mange tilfælde er det nødvendigt at have sonden i mere end en uge.

Hvis du skal have sonden i flere måneder, får du i stedet en såkaldt PEG- eller en PUG-sonde. De fungerer på samme måde som sonden gennem næsen, men føres i stedet gennem huden på maven og ind i mavesækken.

Det er et mindre indgreb, og der er tale om en tynd slange, som kan skjules under tøjet. Du kan også stadig spise og drikke almindeligt, mens du har den.

Forskellen på PEG- og PUG-sonden er måden, de bliver lagt på. PUG-sonden er ultralydsvejledt, mens PEG-sonden lægges ved hjælp af et gastroskop, dvs. en lang, bøjelig kikkert, der føres gennem spiserøret og ned i mavesækken. 

De fleste vænner sig langsomt til at spise fast føde og kan få fjernet sonden igen. Kun i meget få tilfælde kan det være nødvendigt, at man beholder sonden.

Operation og strålebehandling kan gøre det sværere at åbne munden

Efter både operation og strålebehandling kan der opstå stramning i slimhinder, tyggemuskler og kæbeledskapslen, som kan gøre det svært at åbne munden. Det kaldes trismus.

Når tilstanden først er opstået, kan det være svært at ændre. Det er derfor vigtigt at lave gabeøvelser både under, men også efter afsluttet strålebehandling.

Man kan bruge forskellige metoder til at træne mundåbning. Det kan f.eks. være i form af træ-spatler eller mundtræningsapparater.

Kontakt din læge, hvis du oplever, at det bliver sværere at åbne munden efter behandlingen. 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Skjoldbruskkirtelkræft" på Cancerforum.