Skip navigation

Gå op i Røg

Gå op i Røg er undervisningsmateriale om rygning, hvor eleverne lærer om rygningens sociale og sundhedsmæssige påvirkninger.

Et tværfagligt undervisningsmateriale om rygning til 7.-9. klasser. Der er enkelte øvelser målrettet 5.-6. klasse. Eleverne lærer at forklare sociale mekanismer og samfunds- og helbredsmæssige forhold i relation til rygning. De træner kompetencer til at sige fra, reflektere og til at kunne argumentere for eller imod en sag.

Find undervisingsmaterialet: 

Gå op i Røg