Skip navigation

OM ALKOHOL: Tværfagligt undervisningsmateriale

OM ALKOHOL giver eleverne indsigt i relevante problemstillinger om unge og alkohol. Materialet er bygget op omkring fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg. Det skaber en ramme for fordybelse og stillingtagen.

OM ALKOHOL er et tværfagligt undervisningsmateriale for elever i 7.-9. klasse. Materialet sætter fokus på en bred vifte af problemstillinger om unge og alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, reklamer, markedsføring mv. via fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg. 

Materialet kan bruges til undervisning i dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning, kemi, fysik, matematik og biologi.

Find undervisningsmaterialet: 

OM ALKOHOL