17-09-2018

Brystkræftpatienter får vigtig støtte

I et nyt forskningsprojekt skal kvinder med brystkræft støttes i, hvordan de selv kan tage godt hånd om netop deres symptomer. De første resultater af et pilot forskningsprojekt er lovende. Her er en gruppe kvinder blevet tilbudt støtte fra en sygeplejerskenavigator, og resultaterne tyder på, at støtten kan mindske kvindernes psykologiske belastning. Forskerne er derfor nu i gang med at afprøve sygeplejerskenavigation blandt en større gruppe kvinder med brystkræft.
Navigator skal vise kræftpatienter vej
I et nyt projekt skal erfarne sygeplejersker støtte sårbare kvinder under deres behandling for brystkræft. Det fortæller gruppeleder Pernille Envold Bidstrup fra Kræftens Bekæmpelse. Foto: Privat.

Ikke to mennesker er ens, og det er forskelligt, hvad vi synes er svært – både i livet generelt og hvis vi står foran at skulle gennem en kræftbehandling. Kræftpatienter er i løbet af deres behandling i kontakt med mange forskellige læger og sygeplejersker på forskellige afdelinger og i kommunen. Det kan være overvældende, hvis man samtidig er psykologisk belastet på grund af chokket over at få en livstruende sygdom, og hvis man oplever bivirkninger under behandlingen.

Det er et forskningsprojekt, REBECCA-undersøgelsen, nu ved at gøre noget ved. I et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og Rigshospitalet har læger, sygeplejersker og en psykolog udviklet et nyt program for særligt sårbare brystkræftpatienter, der skal ruste dem til at komme bedre gennem deres behandling.

Brystkræftpatienter, der er psykologisk belastet, kan opleve psykologiske, sociale eller spirituelle problemer, som kan gøre det svært at håndtere kræftsygdommen, dens symptomer og dens behandling.  

Navigator skal støtte sårbare kvinder under deres behandling

I programmet bliver kvinderne spurgt til, hvordan de har det både fysisk og psykisk før behandlingen går i gang samt flere gange undervejs i behandlingen. De bliver også inviteret til samtaler med en sygeplejerskenavigator. Hun tager udgangspunkt i det, den enkelte kvinde har behov for, eksempelvis hvordan de selv kan tage godt hånd om de symptomer, som netop de oplever. Det forklarer gruppeleder Pernille Bidstrup fra Kræftens Bekæmpelses Center fra Kræftforskning, som koordinerer det nye projekt sammen med Birgitte Mertz fra Rigshospitalets Brystkirurgiske Afdeling.

– Sygeplejerskenavigatoren er patientens livline. Hun kender patienten, ved hvilken behandling, patienten har været igennem, og hvilke bivirkninger patienten har haft indtil nu. Hun er en erfaren sygeplejerske, og patienterne kan trække på hendes viden om, hvad der er normalt at opleve, og hvad man selv kan gøre. Hun kan henvise videre ved behov for ekstra hjælp eller behandling. Hvis der er behov for det, har sygeplejerskenavigatoren også mulighed for at henvise kvinderne til en samtale med en psykolog i projektet.

Forskerne har afprøvet programmet i et pilot lodtrækningsprojekt med 50 kvinder, hvor halvdelen deltog i programmet, og den anden halvdel var igennem den almindelige behandling. Resultaterne herfra var lovende: Kvinderne i programmet oplevede mindre belastning, angst og depression. Forskerne er derfor gået videre og er nu i gang med et hovedforskningsprojekt, hvor 324 brystkræftpatienter skal deltage. Hvis forskerne genfinder de lovende resultater, er det håbet, at programmet kan blive indført som et standardtilbud til at hjælpe brystkræftpatienter i Danmark bedre igennem deres behandling.

Bag om forskningen

Forskningsprojektet har titlen ’REBECCA – Forskning i rehabilitering efter brystcancer’ og ledes af gruppeleder Pernille Bidstrup, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, professor Christoffer Johansen fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og Onkologisk Klinik på Rigshospitalet samt Birgitte Mertz, Brystkirurgisk Afdeling på Rigshospitalet.

I den nye lodtrækningsundersøgelse, hvor 324 kvinder med brystkræft kommer til at deltage, sammenligner forskerne den måde kvinder bliver behandlet på i dag med det nye program, hvor patienten tilbydes en række samtaler med en navigatorsygeplejerske. Begge grupper bliver spurgt om en række både psykiske og fysiske symptomer undervejs. Ved at sammenligne de to grupper kan forskerne se, om kvinder, der er med i programmet, opnår højere grad af velbefindende end kvinder, som ikke fik tilbuddet. Projektet startede i august 2017, forventes afsluttet i 2022, og er støttet med 5,3 mio. kr. fra Trygfonden.

Læs om resultaterne af pilotprojektet

Af Mette Vinter Weber Sidst ændret 17.09.2018
Fordi ingen bryster skal have kræft Støt nu