05-09-2017

Ny viden om aggressive brystkræftceller kan være første skridt på vejen mod behandling

Kinesiske forskere har fundet et svagt punkt hos en form for brystkræftceller, der er særligt aggressive og vanskelige at behandle. Resultaterne kan måske vise vej til en behandling, der er baseret på medicin som i dag bruges ved diabetes.

Kræftceller kan have forskellige egenskaber. Derfor vil den behandling, der virker hos én patient, måske ikke virke hos en anden. Eksperterne inddeler derfor kræftceller i forskellige grupper, baseret på deres egenskaber.

En af grupperne inden for brystkræft kaldes  ’basal-lignende’ kræftceller. Det er en type kræftceller, som har egenskaber, der gør dem særligt aggressive og vanskelige at behandle.

Nu har kinesiske forskere imidlertid vist, at et enzym kaldet AKR1B1 har så vigtig en funktion for de basal-lignende kræftcellers vækst, at hvis man rammer dette enzym, kan man slå kræftcellerne ihjel. Forskerne har vist, hvordan man ved at hæmme AKR1B1 kan blokere kræftcellernes vækst og spredning.

Samtidig peger forskerne på, at der allerede findes godkendt medicin, der netop rammer AKR1B1. Medicinen bruges i dag i udlandet til at behandle komplikationer ved diabetes, men de nye resultater tyder altså på, at det kunne være interessant at afprøve medicinen til patienter med basal-lignende brystkræft.

Spændende resultater
Hos Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning er Irina Gromova seniorforsker og leder af gruppen Brystkræftbiologi. Hun kalder de nye resultater interessante:

– Det spændende ved den nye forskning er, at der er vist et mål, man kan rette behandlingen af basal-lignende brystkræft imod. I dag er det vanskeligt at behandle denne type brystkræft, fordi cellerne er uafhængige af de faktorer, som vi har behandlinger mod. At forskerne viser, at der allerede findes medicin der rammer målet i kræftcellerne gør resultaterne endnu mere relevante. Udvikling af ny medicin er meget dyrt og tager adskillige år, så det vil være en stor gevinst for patienter med basal-lignende brystkræft, hvis man kan bruge medicin, der allerede er udviklet, siger Irina Gromova.

Den nye forskning er spændende fordi den viser et mål, man kan rette behandlingen af basal-lignende brystkræft imod, siger seniorforsker Irina Gromova der er forsker i brystkræft hos Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Irina Gromova understreger dog, at selv om resultaterne kunne tyde på, at medicinen epalrestat måske kan have en virkning på behandlingen af de basal-lignende brystkræftceller, er der brug for flere undersøgelser inden man kan sige det med sikkerhed:

– Det er først, når behandlingen bliver afprøvet på patienter, at man kan se, hvordan midlet virker. De nye forsøg er udført i laboratoriet og i dyreforsøg, og virkningen kan være anderledes i mennesker. Men resultaterne ser interessante ud, siger Irina Gromova.

Resultaterne er offentliggjort her: Wu X. et al.: AKR1B1 promotes basal-like breast cancer progression by a positive feedback loop that activates the EMT program. J. Exp. Med. 2017

Om basal-lignende brystkræft

Omkring 15 til 20 pct. af alle brystkræfttilfælde er af typen basal-lignende. Her kan kræftcellerne ofte vokse uafhængigt af de hormoner og signalveje, som celler normalt benytter, og det gør dem særligt vanskelige at behandle. Den nye forskning viser, at enzymet AKR1B1 er forhøjet hos de basal-lignende kræftceller, og at dette forhøjede niveau ofte hænger sammen med øget risiko for at sygdommen spreder sig, og dermed en kortere overlevelse for patienterne.

Kræftcellerne forandrer sig

En af grundene til at basal-lignende brystkræft er vanskelig er behandle, er at kræftcellerne gennemgår en proces kaldet EMT – epithel-mesenchymal transition. Det giver kræftcellerne en række nye egenskaber: De bliver bevægelige og får egenskaber, der ligner dem man ellers alene ser hos stamceller. Ændringerne gør kræftcellerne modstandsdygtige mod en række behandlinger og øger deres evne til at danne kræftknuder andre steder i kroppen.

Læs mere om brystkræft på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

Hos Kræftens Bekæmpelse har forskerne også fokus på, hvordan kendt medicin kan bruges i behandlingen af kræft. Det kan du blandt andet læse om her

Af Af Mette Vinter Weber Sidst ændret 05.09.2017
Fordi ingen bryster skal have kræft Støt nu