20-06-2018

Nye pakkeforløb for bryst- og lungekræft

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort nye kræftpakkeforløb for brystkræft og lungekræft. Kræftens Bekæmpelse håber, de nye forløb vil give et øget fokus på senfølger og efterforløbet, der kan vare mange år efter afslutningen af behandling på sygehuset.

De nye pakkeforløb for kræft skal stadig sikre, at patienterne får et forløb uden unødig ventetid. Men de skal også understøtte sammenhængen i hele forløbet og sikre plads til mere individuelle og behovsbaserede valg af udredning, behandling og rehabilitering. Som noget nyt er der til hvert eneste pakkeforløb lavet en kort folder til patienter og pårørende med introduktion til de forskellige dele af forløbet.

Hvert kræftpakkeforløb indeholder nu også det tidligere opfølgningsprogram, så der kommer fokus på hele forløbet fra mistanke om kræftsygdom til tiden efter kræftsygdommen.

Foto af Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse
I Kræftens Bekæmpelse hilser direktør Jesper Fisker de nye pakkeforløb velkommen. Foto: Tomas Betelsen

Sammenhæng i forløbet

Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør Jesper Fisker hilsner de nye pakkeforløb velkommen: 

- Patienter i kræftbehandling kan have helt forskellige ønsker og behov. Det er derfor meget positivt, at de nye kræftpakkeforløb understreger sammenhæng i hele forløbet, og at der løbende i forløbet skal foretages en vurdering af patientens behov for fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle understøttende tiltag på sygehus, i almen praksis eller fra kommunen, siger Jesper Fisker.

Han roser, at det i de nye pakkeforløb understreges, at ethvert valg af behandling skal ske i fælles beslutning mellem læge og patient.

Opfølgning efter kræftsygdom

Kræftens Bekæmpelse håber, de nye pakkeforløb vil give et øget fokus på senfølger og efterforløbet, der kan vare mange år efter afslutningen af behandling på sygehuset.

For at sikre en koordineret indsats i efterforløbet skal alle patienter have en skriftlig plan for opfølgning og indsatser i forløbet efter behandling på sygehuset. I planen afdækkes og aftales blandt andet patientens behov for henvisning til fysisk genoptræning, videre kontakt til sygehuset og andet behov for rehabilitering, f.eks. i forhold til håndtering af psykiske og fysiske senfølger eller i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Kræftens Bekæmpelses tilbagevendende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser og behov i det samlede kræftforløb (’Barometerundersøgelsen’) har vist, at det halter med overgangen fra behandling til opfølgning. Der er også behov for tilbud til patienterne i efterforløbet. For eksempel har kun 40 pct. af patienterne i den seneste undersøgelse fået den personlige, skriftlige opfølgningsplan fra sygehuset, som skal danne grundlag for en bred og koordineret indsats i efterforløbet på tværs af sygehus, i almen praksis og i kommune.

Et fremskridt

- Det er et fremskridt, at det med de nye kræftpakkeforløb gøres obligatorisk for sygehusene at registrere, om der er lavet en skriftlig opfølgningsplan til patienten. Men det er kun én brik i Kræftens Bekæmpelses fortsatte fokus på, hvilken indsats der tilbydes i efterforløbet efter behandling – f.eks. i forhold til opsporing og behandling af senfølger både på sygehus, i kommunen og i almen praksis. Vi vil fortsat arbejde for, at indsatsen uden for sygehusene bliver bedre belyst, så man ligesom for indsatsen på sygehusene kan følge, hvad der tilbydes kræftpatienter i efterforløbet og kvaliteten af denne indsats, siger Jesper Fisker.

Pakkeforløb for kræft

  • I 2007 blev der i Danmark indført pakkeforløb for kræft, og der findes i dag 28 kræftpakker samt et såkaldt diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer som træthed, vægttab, smerter eller blodmangel.
  • Pakkeforløb tilbyder patienter med begrundet mistanke om kræft og patienter med kræft den bedst mulige udredning og behandling uden unødig ventetid.
  • Pakkeforløbene omfatter hele forløbet fra begrundet mistanke om kræftsygdom, gennem udredning, diagnose, behandling og efterbehandling. Der er faste krav til tidspunkter og indhold, som i udgangspunktet følger et på forhånd booket forløb.
  • I forbindelse med kræftplan IV fra 2016 blev der afsat penge til et serviceeftersyn af pakkeforløb for kræft i regi af Sundhedsstyrelsen.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen

Læs mere:

Pakkeforløb for kræft

Revision af kræftpakkeforløb

  • Som en del af Kræftplan IV igangsatte Sundhedsstyrelsen i 2017 arbejdet med at revidere kræftpakkeforløb for brystkræft og lungekræft for at afprøve og tilpasse en generisk model for revisionen af relevante udvalgte kræftpakker.
  • I 2018 revideres pakkeforløbene for gynækologisk kræft, kræft i urinveje, pakkeforløbet for hoved- og halskræft samt pakkeforløbet for kræft i hjernen – alle med udgangspunkt i den generiske model fra 2017.
  • Revision af yderligere kræftpakkeforløb fortsætter i 2019.
Af Af Lisbeth Høegh-Jensen Sidst ændret 20.06.2018
Fordi ingen bryster skal have kræft Støt nu