Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:BP42595

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Brystkræft - kvinder, Hoved-halskræft, Lungekræft, ikke småcellet, Modermærkekræft, Spiserørskræft, Æggestokkræft
Forklaring Dette forsøg undersøger effekten af at kombinere forsøgslægemidlet RO7296682 med atezolizumab til behandling af patienter med kræft, hvor standardbehandling ikke har virket.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

RO7296682 er et forsøgslægemiddel, hvilket betyder, at det endnu ikke er godkendt til behandling.
RO7296682 virker ved at hjælpe dit immunforsvar til bedre at kunne bekæmpe kræftcellerne.


I dette forsøg vil lægerne undersøge effekten af kombinationsbehandling med RO7296682 og atezolizumab, som er et lægemiddel, der allerede er godkendt til behandling af forskellige kræftformer. Atezolizumab er et såkaldt antistof.


Både atezolizumab og RO7296682 er en form for immunterapi.


Forsøget består af tre dele. I forsøgets del 1 vil lægerne finde frem til den optimale dosis af RO7296682, der kan gives i kombination med atezolizumab ved behandling af kræft. I denne del af forsøget får forskellige patientgrupper forskellige doser af RO7296682.
I forsøgets del 2 og del 3 vil lægerne nærmere undersøge effekt og bivirkninger ved den optimale dosis fundet i del 1 af forsøget. I disse delforsøg får alle patienter samme dosis.
Din læge kan fortælle dig, hvilket delforsøg du har mulighed for at indgå i.Hvad er antistoffer og immunterapi?
Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.


Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.


Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.


Ved immunterapi lærer man immuncellerne at genkende kræftcellerne, så kroppen selv slår sygdommen ned. Det er en behandlingsform, hvor man udnytter specielle dele af immunsystemet til målrettet at bekæmpe kræftcellerne.
Der findes forskellige former for immunterapi.


Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har kræft, som har spredt sig eller er vokset så meget, at du ikke egner dig til standardbehandling, eller hvor standardbehandling ikke har nogen effekt

 • Sygdommen kan følges med scanninger

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)

 • Du har fået eller er villig til at få taget en vævsprøve af kræftknuden

 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt til, at du kan få forsøgsmedicin

 • Du modtager blodfortyndende medicin og er på et stabilt niveau

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har eller har haft spredning af kræften til hjerne eller rygmarv

 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for de seneste 2 år

 • Du har en aktiv infektion, der kræver behandling med antibiotika

 • Du har fået en såkaldt levende vaccine, f.eks. gul feber-vaccine, inden for 28 dage før forsøgsstart

 • Du har gennemgået en større operation eller traumatisk skade inden for 28 dage op til forsøgsstart

 • Du har problemer med sårheling

 • Du har eller har haft en aktiv autoimmun sygdom, der kræver behandling (autoimmune sygdomme er f.eks. sukkersyge, psoriasis og leddegigt)

 • Du har nedsat immunforsvar

 • Du tidligere har fået behandling med stoffer, der ikke er tilladt ved indgang til dette forsøg

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter.


Om du skal deltage i del 1, del 2 eller del 3 af forsøget er afgørende for, hvilken dosis af RO7296682 du skal have.


Uanset delforsøg får du RO7296682 og atezolizumab hver 3. uge. Du får stofferne direkte i dine blodårer gennem et drop.


Du får maksimalt behandling i 24 måneder. Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.


Undervejs i forsøget skal du jævnligt til kontrol, så lægerne kan holde øje med, hvordan du reagerer på behandlingen.


Når du har fået din sidste behandling, skal du til et afsluttende besøg på hospitalet. Herefter starter en længerevarende opfølgningsperiode, hvor du også jævnligt skal til kontrol.

Bivirkninger ved behandlingen

Der kan være bivirkninger forbundet med at deltage i forsøget. Lægerne kender endnu ikke alle bivirkninger, som kan forekomme ved behandling med RO7296682. Kendte bivirkninger er: • Allergiske reaktioner (symptomer som kløe, åndedrætsbesvær, udslæt og fald i blodtrykket)

 • Infusionsrelaterede reaktioner/cytokinfrigivelsessyndrom (symptomer som feber, rystelser, kuldegysninger, lavt blodtryk, vejrtrækningsproblemer, udslæt, hovedpine, kvalme, opkastning)

 • Hudtoksicitet (symptomer som hud- eller slimhindeblærer, afskalning af død hud)

 • Immunogenicitet (symptomer som udslæt, led- og muskelsmerter, feber og træthed)


Din læge kan uddybe bivirkningerne for dig og fortælle dig nærmere om den forventede risiko for, at de forskellige bivirkninger opstår.


Du kan læse om bivirkningerne ved atezolizumab på minmedicin.dk:
Atezolizumab (Tecentriq) 

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Forsøgets id-numre

NCT04642365

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat