Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:Harmonic

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom
Forklaring Dette forsøg undersøger forekomsten af senfølger hos børn, der har fået strålebehandling, med henblik på at mindske senfølgerne i fremtiden.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Strålebehandling kan medføre en del bivirkninger hos børn, som kan påvirke dem senere i livet.


I dette studie vil lægerne indsamle viden om senfølger ved strålebehandling hos børn. Denne viden skal bidrage til at forbedre forebyggelse og behandling af senfølgerne i fremtiden samt bedre at kunne opdage senfølgerne.


Studiet består af et to dele; et prospektivt og et retrospektivt studie. Det prospektive studie inkluderer patienter, som endnu ikke har fået strålebehandling, men som har planlagt strålebehandling imod kræftsygdommen. Den retrospektive del af studiet inkluderer patienter, som allerede har gennemført strålebehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:

Prospektiv studie:  • Man har et planlagt tidspunkt for første strålebehandling

  • Man er under 18 år gammel ved opstart af strålebehandling

  • Man bor i Danmark, når man starter sin deltagelse i studiet


Retrospektiv studie:  • Man har fået sin første strålebehandling før 2000

  • Man var under 18 år gammel ved opstart af strålebehandling

  • Man bor i Danmark, når man starter sin deltagelse i studiet

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

  • Man har en kræftsygdom, hvor prognosen er dårlig

  • Man tidligere har fået strålebehandling mod samme område

Sådan foregår behandlingen

Dette studie indebærer ikke forsøgsbehandling. I stedet skal man besvare spørgeskemaer omhandlende træthed, livskvalitet, skolegang og fritidsinteresser. Spørgeskemaerne skal udfyldes ved starten og slutningen af strålebehandlingen samt 1 år, 3 år, 5 år og 10 år efter behandlingen (eller indtil man er fyldt 25 år). Spørgeskemaet udfyldes elektronisk, og det tager ca. 10 min.
Derudover vil lægerne henover en periode på 10-20 år indsamle helbredsoplysninger gennem blodprøvesvar og evt. hjerte- og scanningsundersøgelser samt oplysninger om senfølger.


Man kan til enhver tid vælge at stoppe sin deltagelse i studiet.

Bivirkninger ved behandlingen

Der er ikke ekstra bivirkninger forbundet med at deltage i studiet.

Her kan du få behandlingen
  • Aarhus Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

  • Dansk Center for Partikelterapi - Aarhus Universitetshospital 

Forsøgets id-numre

Intet EudraCT eller NCT nr. 

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat