Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:A2G-Down-Blina

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL)
Forklaring I dette forsøg vil lægerne sammenligne effekt og bivirkninger af blinatumomab og almindelig kemoterapi som en del af behandlingen til børn og unge med akut lymfatisk leukæmi (ALL) og Down Syndrom. Forsøget henvender sig til patienter, som behandles ud fra ALLTogether-forsøget.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Når man har akut lymfatisk leukæmi (ALL), vurderer lægerne, hvor stor risikoen er for, at sygdommen vender tilbage efter behandling. De inddeler i grupperne: standard, intermediær eller høj risiko. Dette forsøg er til patienter i intermediær- eller højrisikogruppen.


Hos børn og unge med ALL, som er i intermediær- eller højrisikogruppen, er der høj risiko for, at kræften vender tilbage, og behandlingen er forbundet med mange bivirkninger. Derfor udvikler lægerne nye behandlinger, der kan mindske risikoen for tilbagefald og mindske bivirkningerne ved behandlingen.


Behandlingen i ALLtogether-forsøget består af 5 faser. I dette forsøg vil lægerne undersøge, om de kan forbedre fase 2 (konsolideringsfasen) af behandlingen, som normalt består af kemoterapi.


Lægerne vil undersøge, om lægemidlet blinatumomab er mere effektivt og giver færre bivirkninger end den almindelige kemoterapi. Blinatumomab er et såkaldt antistof og en form for immunterapi.Hvad er antistoffer og immunterapi?
Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.


Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.


Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.


Ved immunterapi lærer man immuncellerne at genkende kræftcellerne, så kroppen selv slår sygdommen ned. Det er en behandlingsform, hvor man udnytter specielle dele af immunsystemet til målrettet at bekæmpe kræftcellerne.
Der findes forskellige former for immunterapi.


Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Man har akut lymfatisk leukæmi og er i risikogruppe intermediær eller høj

 • Man har Down Syndrom

 • Man får behandling i henhold til ALLTogether-forsøget

 • Man er mellem 0 og 25 år

 • Der er mindre end 25% af kræften tilbage i knoglemarven efter de første 4 ugers standard kemoterapi

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Der er mere end 25% af kræften tilbage i knoglemarven efter de første 4 ugers standard kemoterapi

 • Man har alvorlig sygdom i hjernen eller rygmarven (herunder epilepsi, som ikke er under kontrol)

 • Der er leukæmi i hjernen eller rygmarven efter de første 4 ugers kemoterapi

 • Man har en aktiv infektion, der ikke er kontrolleret med antibiotika

Sådan foregår behandlingen

Man starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter.


Hvis man er egnet til at deltage i forsøget, vil man få immunterapi i stedet for kemoterapi i fase 2 af ALLTogether-behandlingen. Det betyder, at man efter fase 1 skal have 2 cyklusser med blinatumomab. Hver cyklus varer 4 uger, hvor man dagligt får blinatumomab direkte i sine blodårer gennem et drop. Det kan ske gennem en minipumpe, som man kan have med sig, så man ikke behøver at være indlagt i hele perioden. Dog skal man altid indlægges de første 2-3 dage i hver cyklus.


Efter første cyklus er der 2 uger uden behandling, hvorefter cyklus 2 starter. Herefter starter fase 3 (reinduktion) af leukæmibehandlingen med kemoterapi i henhold til ALLTogether-forsøget.


Behandlingen med blinatumomab stopper før tid, hvis kræften bliver markant værre, bivirkningerne bliver for store, eller lægen vurderer, at det er bedst at stoppe behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen

Det er muligt, at behandlingen i forsøget kan give bivirkninger. Du kan læse om kendte bivirkninger ved blinatumomab på minmedicin.dk:


Blinatumomab (Blincyto) 

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Rigshospitalet

 • Aarhus Universitetshospital 

 • Odense Universitetshospital 

 • Afdelinger uden for Danmark 

Forsøgets id-numre

EudraCT: 2018-001795-38


clinicaltrials.gov: NCT04307576

Denne side er sidst opdateret: 2021-05-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat