Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:PTF202

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft
Forklaring Dette forsøg undersøger, om det giver en mere præcis vurdering, hvis man benytter forsøgspræparatet 68Ga-PentixaFor til scanning sammenlignet med standard MR-scanning, når man skal vurdere behandlingseffekten hos patienter med CNS-lymfom (lymfeknudekræft i hjernen eller rygmarven).
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Den nuværende standardteknik til at visualisere kræftknuden og vurdere effekten af en behandling hos patienter med CNS-lymfom er MR-scanning. Denne type scanning er dog ofte utilstrækkelig, da den ikke kan skelne mellem arvæv og aktivt kræftvæv. Der er derfor behov for nye teknikker til at visualisere kræften hos patienter med CNS-lymfom.


I dette forsøg vil lægerne undersøge, om brugen af forsøgspræparatet 68Ga-PentixaFor ved PET/CT-scanning kan give en mere præcis vurdering af behandlingseffekten hos patienter med CNS-lymfom.


68Ga-PentixaFor er et forsøgspræparat, der endnu ikke er godkendt. Stoffet kan binde til særlige proteiner på overfladen af kræftcellerne, og det indeholder samtidig en radioaktiv del, som gør det muligt at visualisere kræftvævet i en PET/CT-scanning.Hvad er en PET/CT scanning?
PET/CT-scanning er en kombineret undersøgelse, hvor du får foretaget både en PET-scanning og en CT-scanning.


Ved en PET-scanning får du sprøjtet et radioaktivt mærket sporstof ind i kroppen, inden du bliver scannet. Sporstoffet gør det muligt at se på scanningen, om der er tegn på kræft.


En CT-scanning danner snitbilleder af kroppen ved hjælp af et røntgenrør. På den måde kan personalet danne detaljerede billeder af kroppens indre organer.


Ved at lægge billederne fra PET- og CT-scanningen sammen, får lægen et detaljeret billede af, om der er kræft til stede, og hvor det i givet fald præcist befinder sig.


Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har CNS-lymfom (lymfekræftknude i hjernen eller rygmarven)

 • Du har minimum et lymfom, som kan følges med scanninger

 • Du har planlagt behandling med kemoterapi

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus ≤ 2), hvis du er 65 år eller ældre

 • Du ikke er hæmmet i dagligdagen eller maksimalt ligger i sengen eller sidder i en stol mere end halvdelen af dagen og har brug for hjælp til at klare dig (performancestatus ≤ 3), hvis du er under 65 år gammel

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du ikke er i stand til at få lavet MR-scanning og PET-scanning (f.eks. fordi du ikke kan ligge stille i hele scanningstiden)

 • Du har lymfom andre steder end hjerne og/eller rygmarv

 • Du har en aktiv infektion, der kræver behandling med antibiotika

 • Du har fået anden forsøgsmedicin inden for 30 dage op til opstart af dette forsøg

 • Du har alvorlige bivirkninger fra tidligere behandling

 • Du har nedsat nyre- eller leverfunktion

 • Du har en anden alvorlig sygdom, som kan påvirke forsøget

Sådan foregår behandlingen

Deltagelse i forsøget påvirker ikke din planlagte kræftbehandling. Hvis du deltager i forsøget skal du have foretaget MR-scanning samt PET/CT-scanning med 68Ga-PentixaFor på følgende tidspunkter i dit behandlingsforløb: • Inden opstart af behandlingen

 • Halvvejs gennem behandlingen

 • Efter din sidste behandling


Ved hvert tidspunkt får du foretaget både MR-scanning og PET/CT-scanning. Du skal også undervejs til kontrolbesøg, hvor lægerne foretager forskellige undersøgelser for at vurdere sikkerheden ved 68Ga-PentixaFor.

Bivirkninger ved behandlingen

Der kan forekomme forbigående bivirkninger som hovedpine, kvalme, svimmelhed og reaktioner ved injektionsstedet i forbindelse med sporstoffet eller kontraststoffet, som anvendes ved henholdsvis PET/CT-scanning og MR-scanning.


Der er ikke tidligere observeret alvorlige risici og bivirkninger ved forsøgspræparatet 68Ga-PentixaFor.

Her kan du få behandlingen
 • Aalborg Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Aalborg Universitetshospital 

Diverse

Sponsor: PentixaPharm

Forsøgets id-numre

EudraCT: 2021-001711-85


Clinicaltrials.gov: NCT05222269

Denne side er sidst opdateret: 2022-04-25

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat