Gå til sygdomsliste

Sygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), Leukæmi
Fase Fase 3
Kort titel ACE-CL-311
Forsøgets lange titel Et randomiseret, åbent fase 3 forsøg på flere centre til undersøgelse af virkningen og sikkerheden ved acalabrutinib (ACP-196) i kombination med venetoclax med og uden obinutuzumab sammenlignet med investigators valg af kemoimmunoterapi hos patienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi uden del(17p) eller TP53 mutation
Overordnede formål

At evaluere effektiviteten og sikkerheden af acalabrutinib i kombination med venetoclax med og uden obinutuzumab sammenlignet med kemoimmunterapi hos patienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Undersøgelsesdesign

Ublindet, randomiseret fase 3 studie

Primære endpoints

Progressionsfri overlevelse (arm A sammenlignet med arm C) vurderet af en uafhængig review komite

Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse (arm B sammenlignet med arm C) vurderet af en uafhængig review komite og investigator
 • Progressionsfri overlevelse (arm A sammenlignet med arm C) vurderet af investigator
Inklusionskriterier
 • Performance status 0-2
 • Diagnosticeret CLL
 • Aktiv, behandlingskrævende sygdom per IWCLL 2018 kriterierne
Eksklusionskriterier
 • Nogen form for tidligere specifik CLL behandling
 • del(17p) eller TP53 mutation
 • Transformation af CLL til aggressiv non-Hodgkins lymfom (såsom Richters transformation, prolymfatisk leukæmi eller diffust storcellet B-celle lymfom eller CNS involvering)
 • Anamnese med bekræftet progressiv multifokal leukoencephalopati
 • Behandling med nogen form for forsøgsmedicin inden for de seneste 30 dage op til serie 1, dag 1
 • Større kirurgisk indgreb inden for 30 dage op til første dosis forsøgsmedicin
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Malabsorptionssyndrom eller anden sygdom som kan påvirke optagelsen af forsøgsmedicinen
 • Modtaget levende virus vaccination inden for 28 dage op til første dosis forsøgsmedicin
 • Kendt med HIV
 • Serologisk aktiv hepatitis B eller C
 • Anamnese med overfølsomhed eller anafylaktisk reaktion over for nogen af indholdsstofferne i forsøgsmedicinen
 • Anamnese med apoplexi cerebri eller intrakraniel blødning inden for 6 måneder op til første dosis forsøgsmedicin
 • Kendt blødningsforstyrrelse
 • Behov for antikoagulationsbehandling med warfarin eller ækvivalente vitamin K antagonister
Behandling

Arm A: Acalabrutinib + venetoclax
Acalabrutinib administreres p.o. to gange dagligt i 14 serier af 28 dage
Venetoclax administreres p.o. dagligt fra serie 3. Dosis øges gradvist til 400 mg gennem serie 3. Fra serie 4 til og med serie 14 administreres 400 mg venetoclax dagligt.

Arm B: Acalabrutinib, venetoclax + obinutuzumab
Acalabrutinib administreres p.o. to gange dagligt i 14 serier af 28 dage
Venetoclax administreres p.o. dagligt fra serie 3. Dosis øges gradvist til 400 mg gennem serie 3. Fra serie 4 til og med serie 14 administreres 400 mg venetoclax dagligt.
Obinutuzumab administreres i.v. på dag 1, 2, 8 og 15 i serie 2, og på dag 1 i serie 3-7

Arm C: Kemoimmunterapi
Der gives 1 ud af 2 gængse behandlinger med kemoimmunterapi i maksimalt 6 serier. Behandlingskombinationen vælges af forsøgslægen. Hver cyklus varer 28 dage. Den ene behandlingskombination består af fludarabin, cyclophosphamid og rituximab (FCR), og den anden behandling består af bendamustin og rituximab (BR).

Planlagt antal patienter

Total: 780

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-002443-28

ClinicalTrials.gov nr.: NCT03836261

Andet protokol nr.: D8221C00001

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Dato for sidste revision 2021-02-19