Gå til sygdomsliste

FIGHT-207 (Incyte 207)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Analkræft, Behandling på tværs af kræftsygdomme, Blærekræft, Hoved-halskræft, Leverkræft, Livmoderhalskræft, Lungekræft, Mavesækskræft, Modermærkekræft, Nyrekræft, Tyktarmskræft, Æggestokkræft
Fase Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel FIGHT-207 (Incyte 207)
Forsøgets lange titel Et fase 2, ikke-blindet, enkeltgruppe-, multicenterforsøg til vurdering af virkningen og sikkerheden af pemigatinib hos deltagere med tidligere behandlede, lokalt fremskredne/metastatiske eller ikke kirurgisk resekterbare ondartede solide tumorer, der omfatter aktiverende FGFR-mutationer eller translokationer.
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og effektivitet af pemigatinib hos patienter med tidligere behandlet fremskreden, metastatisk eller kirurgisk inoperabel solid tumor med FGFR-mutationer eller translokationer.

Undersøgelsesdesign

Ikke-blindet, enkeltgruppe-, multicenter fase 2 forsøg.

Primære endpoints
 • Objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Responsvarighed
 • Absolut overlevelse
 • Bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret solid tumor, der enten er fremskreden, metastatisk eller kirurgisk inoperabel
 • Mindst en målbar sygdom jf. RECIST 1.1. eller RANO kriterier for primær hjerntumor
 • FGFR1-3 gen mutation eller translokation
 • Progression efter mindst en tidligere behandling og ingen mulighed for anden behandling
 • Performance status 0-2
 • Tilgengælig arkivvæv eller accept af biopsitagning før opstart af behandling
Eksklusionskriterier
 • Behandling med selektiv FGFR inhibitor inden for de sidste 6 måneder
 • Anticancer behandling eller anden forsøgsmedicin inden for 28 dage op til første dosis forsøgsmedicin
 • Strålebehandling inden for 14 dage op til første dosis forsøgsmedicin
 • Kandidat til kurativ kirurgi
 • Evidens for sygdom i hornhinde eller nethinde
 • Ubehandlede eller progrederende hjernemetastaser
 • Anden malign sygdom der kræver behandling eller er i progression
 • Anamnese med forstyrrelser i calcium-fosfat-stofskifte eller ektopisk kalcifikation af bløddele
 • Alvorlig kardiovaskulær sygdom
 • Aktiv behandlingskrævende infektion inden for 2 uger op til første dosis forsøgsmedicin
 • Aktiv hepatitis B eller C
 • Kendt HIV-infektion
 • Behandling med CYP3A4 inhibitorer eller inducere inden for 14 dage op til første dosis forsøgsmedicin
Behandling

Pemigatinib administreres p.o. 1 gang dagligt i serier af 21 dage..

Planlagt antal patienter

Total: 170 patienter, i Danmark: 2 patienter

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03822117

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01