Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:Immunocore

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Modermærkekræft
Forklaring I forsøget undersøger man lægemidlet IMCgp100. Forsøget er til patienter med fremskreden modermærkekræft, der ikke kan fjernes ved en operation eller har spredt sig.Forsøget skal finde den optimale dosis af forsøgslægemidlet, så man ikke har for mange bivirkninger til behandlingen.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

I forsøget indgår de tre lægemidler IMCgp100, durvalumab (Imfinzi®) og tremelimumab. Alle lægemidlerne er antistoffer, der aktiverer kroppens immunforsvar til at bekæmpe kræften.

I forsøget kombineres de tre lægemidler for at forstærke den aktivitet, som hvert lægemiddel har. IMCgp100 leder immuncellerne hen til kræftknuden, mens durvalumab og tremelimumab aktiverer immunsystemet til at igangsætte et immunrespons imod kræftknuden.Hvad er antistoffer?


Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling


Forsøgsmetode

Det er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får..

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har fremskreden modermærkekræft (malignt melanom)

 • Du er testet positiv for proteinet i blodet kaldet HLA-A-0201

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)

 • Sygdommen kan følges med scanninger

 • Hvis du tidligere er blevet behandlet med immunterapi, har du ikke haft voldsomme bivirkninger, og eventuelle bivirkninger er bedret

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har spredning til hjernen og har brug for behandling af symptomerne herfra

 • Du har en lungevævssygdom, der ikke kan behandles

 • Du har en alvorlig hjertesygdom eller har nedsat hjertefunktion

 • Du har haft betændelse i udposninger på tarmen (divertikulit) inden for de seneste 12 måneder

 • Du har en aktiv infektion, der kræver antibiotika

 • Du er kendt med HIV

 • Du har en aktiv hepatitis B- eller C-infektion, der kræver medicinsk behandling

 • Du har en anden ondartet sygdom, der kræver medicinsk behandling

 • Du har fået behandling mod kræften inden for to uger op til første dosis forsøgsbehandling

 • Du har bivirkninger til tidligere kræftbehandling

 • Du er i kronisk behandling med binyrebarkhormon

 • Du er blevet vaccineret mod infektionssygdomme inden for fire uger op til forsøgsbehandlings start

 • Du har været gennem en større operation inden for to uger op til første dosis forsøgsbehandling

 • Du har fået strålebehandling inden for to uger op til forsøgets start

 • Du har en aktiv autoimmun sygdom

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Herefter deles patienterne i tre grupper: • Gruppe 1: IMCgp100 + durvalumab

 • Gruppe 2: IMCgp100 + tremelimumab

 • Gruppe 3: IMCgp100 + durvalumab + tremelimumabSå længe varer behandlingen
Du vil få behandlingen i op til 52 uger. Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Kontrol
Du skal løbende gå til kontrol, mens forsøget står på. Her vil du bl.a. blive CT-scannet.

Bivirkninger ved behandlingen

Meget almindelige bivirkninger til IMCgp100 alene er: • Udslæt

 • Tør hud

 • Rød hud eller hudafskalning

 • Hudkløe

 • Generelt udslæt eller udbrud i huden

 • Hævelse i ansigt, krop og/eller øjne

 • Feber og/eller kuldegysninger

 • Udmattelse og træthed

 • Kvalme eller opkastningsfornemmelse

 • Lavt blodtryk

 • Hovedpine

 • Lavt niveau af hvide blodlegemer, der kan øge risikoen for infektioner

 • Influenzalignende sygdom

 • Opkastning

 • Mavesmerter

 • Smerter i arme og ben

 • Muskelsmerter

 • Led- og knoglesmerter

 • Diarré

 • Påvirkning af leveren

 • Snurren i fingre og hænder

 • Bleget hud

 • Mindsket appetit

 • Ændret hårfarve

 • Rødmen

 • Snurren i huden

 • Mørkere hud

 • Glemsomhed

 • Svimmelhed

 • Hårtab


Meget almindelige bivirkninger til durvalumab + tremelimumab er: • Diarré

 • Eksem/tør kløende hud

 • Leverproblemer

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Diverse

Sponsor: Immunocore Limited

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2015-002971-12


Sponsorprotokol nr.: IMCgp100-201

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-29

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat