Gå til sygdomsliste

MR-hyperpolarisation

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Bugspytkirtelkræft
Stadie Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4
Kort titel MR-hyperpolarisation
Forsøgets lange titel Undersøgelse af, om ændringer i kræftknudens stofskifte målt ved MR-skanning kan forudsige gavn af kemoterapi ved kræft i bugspytkirtlen
Overordnede formål

At undersøge hvorvidt teknikken er brugbar ved pancreascancer og om kemoterapiinducerede ændringer i metabolismen kan opdages og evt. relateres til kemoterapiresponset

Undersøgelsesdesign

Ikke-interventions, feasibility studie

Primære endpoints
 • At optimere MR-hyperpolarisations scannings teknikken ved brug af 13c pyruvat vurderet som sikker i tidligere fase 1/2 studier
 • At indsamle baseline data for 13c pyruvat MR hyperpolarisations signaler på udvalgte anatomiske lokationer inklusive tumorøse pancreas, ikke-tumorøse pancreas, levermetastaser og normal lever
 • At bekræfte sikkerhed og gennemførlighed af 13c pyruvat infusion hos patienter med pancreascancer
 • At udforske sammenhængen mellem 13c pyruvat MR hyperpolarisation signaler og evidensen for klinisk repons på kemoterapi
Inklusionskriterier
 • Inoperable (metastatisk, lokal fremskreden eller lokaliseret) histologisk eller cytologisk verificeret pancreas adenokarcinom
 • Planlagt første-linje palliativ kemoterapi af nogen slags, eller har modtaget mindst fire serier kemoterapi
 • Performance status 0-2
 • Adækvat hæmatologisk og organ funktion
Eksklusionskriterier
 • Kontraindikationer for MR kontraststof
 • Kontraindikationer for CT kontraststof
 • Ukontrolleret medicinsk tilstand, som hjertesygdom, diabetes, intestinal obstruktion, hypertension eller nyligt tilfælde med cerebral eller hjerte iskæmi
 • Tidligere eller pågående strålebehandling eller kemoterapi
 • Tidligere pancreas kirurgi
 • Anamnese med akut eller kronisk pancreatitis
 • Akut eller kronisk leversygdom inkl. cirrhose
 • Overfølsomhed for pyruvat
 • Forventet restlevetid <3 måneder
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling tilknyttet dette studie.
De første 5 deltagere scannes med standard MR af øvre abdomen og med nuclear dynamic polarization (DNP) teknikken før opstart kemoterapi, eller efter mindst 4 serier kemoterapi. Hvis der opnås tilfredsstillende resultater, vil forsøget inkludere yderligere 10 deltagere, som scannes før samt under første uge efter 1. serie kemoterapi.

Planlagt antal patienter

Total: 15

Deltagende afdelinger
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2016-004491-22

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01