Gå til sygdomsliste

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie Stadie 4
Kort titel New SPCRC
Forsøgets lange titel Patient karakteristik, behandling, respons på behandling, cellefrit tumor-DNA og overlevelse i en prospektiv kohorte af uselekterede skandinaviske patienter med metastatisk kolorektal kræft (mCRC).
Overordnede formål

Prospektiv indsamling af data om behandlingen af den generelle mCRC population.

Undersøgelsesdesign

Prospektivt indsamling af data: kliniske karakteristika, blodprøver, behandlinger, bivirkninger, respons på behandling, progressionsfri overlevelse og absolut overlevelse.

Primære endpoints

Prospektiv indsamling af data om den generelle mCRC population:

 • Antal patienter, der modtager palliativ kemoterapi
 • Antal patienter, der undergår kirurgisk behandling for metastatisk sygdom
 • Undersøge hvilke lægemidler, der benyttes i hvilke behandlingslinjer
 • Komplians og tokxicitet ved behandling
 • Undersøgelse af hvordan ældre mCRC patienter behandles
 • Forskelle i behandling siden 2003-2006
Sekundære endpoints
 • Responsrate, progressionsfri overlevelse og absolut overlevelse ifølge behandlingsplanen
 • Undersøgelse af prædiktive molekylære markører for respons og gavn af palliativ kemoterapi for mCRC patienter - specielt med fokus på ældre patienter
 • Undersøgelse af prognostiske molekylære markører for respons og gavn af palliativ kemoterapi for mCRC patienter - specielt med fokus på ældre patienter
 • Undersøgelse af prædiktive markører for toxicitet af palliativ kemoterapi
Inklusionskriterier
 • Histologisk dokumenteret metastatisk kolorektalcancer
Behandling

Der er ingen behandling tilknyttet dette studie

Planlagt antal patienter

Ubegrænset

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01