Gå til sygdomsliste

Sygdom Bløddelssarkomer, Bløddelssarkomer - rhabdomyosarkom, GIST: Sarkom i mave-tarmkanalen, Knoglesarkomer - Ewings sarkom, Sarkomer, Signalvejs-targeteret behandling
Fase Fase 1
Stadie Progredierende sygdom, Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Kort titel Tazemetostat
Forsøgets lange titel Et fase 1-forsøg med EZH2-hæmmeren tazemetostat til børn med recidiverede eller behandlingsresistente INI1-negative tumorer eller synovialt sarkom
Overordnede formål

At undersøge forsøgsmedicinen tazemetostat hos børn og unge med rhabdoide tumorer eller andre endnu sjældnere tilsvarende tumorer (se protokol)

Undersøgelsesdesign
 • Del 1: Dosis-eskaleringforsøg til fastlæggelse af maksimalt tolererede dosis
 • Del 2: Udvidet patientgruppe behandles med den i første del fastlagte maksimalt tolererede dosis
Primære endpoints

Behandlingseffekt

Sekundære endpoints
 • Sikkerhed og tolerabilitet
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Del 1: Recidiveret eller behandlingsrefraktær rabdoid tumor, integrase interaktør 1 (INI)-negativ tumor eller synovialis sarkom
 • Del 2: Recidiveret eller behandlingsrefraktær atypisk teratoid rabdoid tumor (ATRT, kohorte 1), eller non-ATRT rabdoid tumor (kohorte 2), eller INI-negative tumor eller synovialis sarkom (kohorte 3)
 • Alder mellem 6 måneder og 21 år
 • Funktionsniveau > 50 ved Lansky score (hvis < 12 år) eller Karnofsky score (hvis >12 år)
 • Resistent eller recidiveret sygdom uden kendte etablerede behandlingsmuligheder, og forventet levetid ≥ 3 måneder
 • Negativ graviditetstest (for fertile kvinder) og sikker svangerskabsprofylakse
 • Bivirkninger pga. tidligere behandling er normaliseret til maksimalt grad 1
Eksklusionskriterier
 • Deltagelse i andet klinisk lægemiddelforsøg inden for de seneste 30 dage (eller 5 halveringstider) eller tidligere behandling med Tazemetostat eller anden EZH2 inhibitor (uanset interval)
 • Er mindre end 5 år fra behandling af anden cancersygdom
 • Større kirurgisk indgreb inden for de seneste 2 uger
 • CNS sygdom, der ikke har været stabil i mindst 14 dage
 • Betydende organsygdom (se protokol)
Behandling

Tazemostat administreres peroralt 2 gange dagligt i serier af 28 dage til en maksimal varighed af 2 år

 • I dosiseskaleringsdelen gives Tazemetostat i en initialdosis på 240 mg/m2/dosis 2x dgl.
  Patienter, der ikke har sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet, kan fortsætte på den givne dosis indtil i alt 2 år
 • Dosis ekskaleres for nye patienter i trin på 25-33% indtil maksimal dosis på 1600 mg/m2/dosis=3200 mg/m2/dag
 • Den maksimale tolererede dosis anvendes derefter i dosisekspansionsdelen
Planlagt antal patienter
 • 48 patienter i dosisekskaleringsdelen
 • 60 patienter i dosisekspansionsdelen (20 i hver af de tre kohorter)
Deltagende afdelinger
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2015-002468-1

Clinicaltrials.gov nr.: NCT02601937

Sponsor protokol nr.: EZH-102

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01