Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:TIP

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Bugspytkirtelkræft
Forklaring I forsøget vil lægerne undersøge den enkelte patients kræftceller, inden man vælger behandling. Målet er at kunne forudsige effekten af en given behandling. Forsøget er til patienter med bugspytkirtelkræft, der har spredt sig, og som skal behandles med medicinsk kræftbehandling.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Nyere forskning har vist, at man kan tage en vævsprøve fra en kræftknude og dyrke kræftcellerne i et laboratorie. Her kan lægerne afprøve en række forskellige medicinske kræftbehandlinger og se, hvordan cellerne reagerer på behandlingen.Metoden er endnu ikke afprøvet til patienter med bugspytkirtelkræft. Som det første vil lægerne derfor undersøge, om laboratorietesten kan forudsige, om en behandling har effekt. Derefter vil de undersøge, om det kan lade sig gøre at behandle med det stof, som analysen tyder på har effekt. Målet er, at man i fremtiden kan vejlede nye patienter om den bedste behandling ud fra f.eks. en blodprøve.

Forsøgsmetode

Prospektivt, observationelt kohortestudie

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har bugspytkirtelkræft, der ikke kan fjernes ved en operation

 • Du har fået taget en vævsprøve af kræftknuden

 • Du er kandidat til behandling med standardkemoterapistofferne gemcitabin, gemcitabin + nab-paclitaxel, 5-fluorouracil + oxaliplatin + irinotecan eller nye standardbehandlinger, der er godkendt af Dansk Pancreas Cancer Gruppe

 • Din sygdom kan følges med scanninger

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)

 • Dine organer fungerer tilstrækkelig godt

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Lægen vurderer, at du grundet skrøbelighed, handicap eller sygdom ikke kan deltage

 • Du har en anden aktiv ondartet sygdom, der kræver behandling

 • Du er i anden behandling for din kræftsygdom (med undtagelse af lindrende stråleterapi)

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse. Her vil du bl.a. blive CT-scannet og få taget en vævsprøve og blodprøver. Det er disse prøver, der er grundlaget for forsøgene i laboratoriet.

Herefter begynder du den standardbehandling, som du og lægen er blevet enige om. Du får denne behandling så længe, at du har gavn af den.

Hvis kræften vokser under standardbehandlingen, undersøger lægerne, om du kan have gavn af ny behandling. Denne behandling vil blive valgt på baggrund af laboratorieforsøgene. Det er frivilligt, om du vil starte på denne behandling.

Kontrol
Før hver behandling vil du få taget blodprøver for at sikre, at du kan tåle behandlingen. Hver 8. uge vil du blive CT-scannet og blive bedt om at udfylde et spørgeskema ang. bivirkninger og livskvalitet.

Så længe kan du få behandlingen
Du vil få behandlingen så længe, at den har effekt og tåles godt. Hvis du får bivirkninger, vil lægerne forbedre den understøttende behandling og ændre dosis.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen

Bivirkninger til vævsprøvetagningen er: • Blødning

 • Forbigående smerter

 • Punktering af lunge

 • Betændelse, der kan vise sig som kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter


Bivirkningerne til den enkelte medicinske kræftbehandling varierer, alt efter hvilken behandling du bliver tilbudt. Din læge vil give dig mere information herom.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2018-003112-53


Clinicaltrials.gov nr.: NCT03821870

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat